FIADOR
FIADOR é unha ferramenta de localización de recursos electrónicos das bibliotecas que compoñen o Sistema Universitario de Galicia.


Esta ferramenta lle permite:

  • Localizar recursos electrónicos de diversa tipoloxía, podendo filtrar para atopar os que mais lle conveñan en base ó seu formato, materia, etc.
  • Atopar información do contido de cada recurso electrónico e tutoriais de uso.
  • Enlazar con videotutoriais de uso para tirar o máximo proveito das plataformas de busca.
  • Contactar con un bibliotecario de referencia especializado en cada área para facerlle consultas.
  • Consultar a área de preguntas frecuentes relacionadas co acceso ou uso dos recursos de información.
  • Facer suxestións.
Clique no logotipo da súa universidade para acceder ó listado ...


FIADOR da Universidade de A Coruña
Universidade de
A Coruña
FIADOR da Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de
Santiago de Compostela
FIADOR da Universidade de Vigo
Universidade de
Vigo
FIADOR de BUGalicia
Consorcio
BUGalicia

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou en Facebook / Twitter     |     BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia