Localizador de recursos electrónicos
In-Fórmate coa Biblio!
Curso dirixido ao alumnado de 1º grao que ten coma  obxectivo que os estudantes adquiran as competencias informáticas e informacionais (CI2) básicas necesarias para acceder, avaliar e utilizar correctamente a información, facendo uso dos recursos tecnolóxicos e de información dispoñibles na nosa Universidade. O curso, desenvolvese no marco do convenio UniCI2, e na actualidade estamos traballando para adaptalo ás competencias dixitais   segundo o Marco Europeo de competencias dixitais (DigComp)
Que contidos se tratan?
Os contidos do curso organízanse nos seguintes temas:
 1.     Como moverte pola Biblioteca
 2.     Como encontrar os recursos de información que necesitas para as túas materias de clase
 3.     Como encontrar recursos de información para elaborar un traballo académico
 4.     Creación de contidos
 5.     Evita o plaxio e cita correctamente
 6.     Comunica e presenta o teu traballo 
Como se organiza o curso?
O curso  desenvólvese en modalidade virtual a través de Faitic, e para a súa realización precísanse unhas 15 horas de traballo.
Está estruturado en seis unidades, con diverso material didáctico, cuestionarios e tarefas que permiten ao alumnado comprobar o seu grao de aprendizaxe.
 

  

Que consigo coa realización deste curso?
Ademais do recoñecemento de crédtos, coa realización deste curso mellorarás os teus traballos académicos, xa que aprenderás a:
 
 • Utilizar recursos de información de calidade.
 • Elaborar estratexias de busca axeitadas.
 • Facer un uso ético e legal da información, evitando o plaxio.
 • Identificar aplicacións útiles para o acceso á información e realización de traballos.
 • Empregar unha metodoloxía básica para a elaboración e presentación de traballos de clase.
Conta con recoñecemento de créditos?
O alumnado que acade a cualificación de "Apto" recibirá un certificado computable por 15 horas de traballo para o recoñecemento de créditos.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.