FIADOR
Fiador: Relacións laborais e recursos humanos
Relacións laboraisSelección de recursos de pago e gratuítos sobre relacións laborais e recursos humanos. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial NORMLEX
Contido: sistema que ofrece información sobre as normas internacionais do traballo e sobre a lexilación nacional sobre traballo e seguridade social. Integra a base de datos NATLEX (referencias de lexislación por países), así como as informacións das bases de datos da Organización Internacional do Traballo (OIT) APPLIS, ILOLEX e LIBSYND.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Noticias Jurídicas
Contido: páxina que contén unha base de datos de lexislación española e outra de artígos doctrinais, ambas as dúas a texto completo.
Idioma: español

Catálogos

Recurso a texto completo Recurso referencial Labordoc
Contido: catálogo de publicacións da Organización Internacional do Traballo (OIT).
Idioma: español, inglés, francés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Contido: páxina da EU-OSHA con novas, lexislación, estatísticas, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Contido: páxina do INSHT con documentación, formación, normativa, novas, ...
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Contido: estatísticas sobre mercado de traballo, inmigración e emigración, políticas do mercado de traballo, condicións de traballo e relacións laborais, prestacións da Seguridade Social, e outra información.
Idioma: español, galego, catalán, euskera, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Contido: base de datos da OIT que contén estatísticas e bases de datos: CISDOC (sobre seguridade e saúde no traballo); NORMLEX (sobre as normas internacionais do traballo); EPLex (sobre a lexislación de protección do emprego); Labordoc (da biblioteca da OIT); NATLEX (base que contén a lexislación nacional sobre traballo, seguridade social e dereitos humanos conexos).
Idioma: español, inglés, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Servizo Público de Emprego de Galicia
Contido: oficina virtual de emprego, ofertas de formación, ofertas de emprego, etc.
Idioma: galego

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
Contido: busca de códigos e textos de convenios e acordos; buscadores de convenios colectivos de comunidades autónomas, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Estatuto dos traballadores
Contido: versión electrónica actualizada do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial EUR-Lex: Derecho de la Unión Europea
Contido: consulta do Diario Oficial da UE desde 1952. Contén un repertorio de lexislación comunitaria vixente, desde asuntos xerais, financeiros e institucionais, ata a Europa dos cidadáns, dereito de empresas, medio ambiente, política rexional, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Europa
Contido: portal da Unión Europea, ofrece acceso as informacións de lexislación, xurisprudencia, prensa, etc. difundidas pola UE e as súas institucións.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial La Ley-Laboral
Contido: portal de La Ley en materia laboral e de seguridade social.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Lex Nova
Contido: portal xurídico con buscador de lexislación consolidada, novas, xurisprudencia, supostos prácticos...
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial SEPE - Legislación
Contido: páxina con lexislación sobre emprego do Servicio Público de Empleo Estatal.
Idioma: español, galego

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Recurso referencial Derecho
Contido: novas, artigos, xurisprudencia e actualidade legal para profesionais do dereito.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial RRHHpress.com
Contido: actualidade e novas sobre recursos humanos, información laboral e de emprego.
Idioma: español
Especialista na materia
Picture: Consolación Cubero

Consolación Cubero
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Casa do Patín
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access
Especialista na materia
Picture: Consolación Cubero

Consolación Cubero
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000