FIADOR
Fiador: Recursos Xerais
Recursos xerais

Recursos gratuítos como mapas, boletins oficiais, directorios de bibliotecas, dicionarios, tradutores, normas, patentes, etc.. Para consultar máis recursos ir á paxina web da Biblioteca

Dúas ordenacións:
Clasificación por tipo de recurso
   

 

Boletíns oficiaisEspaña

BOE: Boletín Oficial do Estado

BOP: Boletín Oficial da Provincia da Coruña

Datos.gob.es

DOG: Diario Oficial de Galicia

Iberlex

Europa

Centro de Documentación Europea. Universidade de Alacante

Diario Oficial da Unión Europea
 

Dicionarios

 

AF: Acronym Finder
 
Biographical Dictionary
 
Biography
 
Buscabiografias
 
Cambridge Dictionaries Online
 
Diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua (RAE)
 
Dicionario da Real Academia Galega
 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
 
Elmundo.es-Diccionarios: dicionarios de lingua española, de sinónimos, de antónimos, español-inglés e inglés-español, español-francés e francés-español, e de medicina.
 
GalApps: toda a lingua galega no teu peto
: aplicacións para móbiles que inclúen: ConxuGalego (conxugador do galego), DicionarioGalego (dicionario de galego) e TradutorGalego (tradutor de galego).
 
Merriam-Webster's Dictionary

Onelook Dictionaries
 
Oxford English Dictionary
 
Recursos Integrados da Lingua Galega (RILG)

Sholarpedia: enciclopedia de acceso aberto  e revisada por pares (coñecemento introducid por comunidades de expertos)
 
Wikilengua
 
WordReference.com
 
YourDictionary.com
 

Directorios de bibliotecasCSIC (Directorio Bibliotecas Universitarias e de Investigación Españolas)
 
Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas (BNE)
 
Directorio de Bibliotecas Españolas (Ministerio de Cultura)
 
IFLA: bibliotecas nacionais de todo o mundo.
 
LibDex. The Library Index: recopila aproximadamente 18.000 bibliotecas de todo o mundo.
 
LibWeb (Library Servers via WWW): recolle máis de 8.000 páxinas de bibliotecas de 146 países de todo o mundo.
 
REBIUN (Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas)
 
Rede de bibliotecas de Galicia
 

Enciclopedias


 
Enciclonet: enciclopedia en español, estruturada por temas, editada por Micronet. Pódese buscar por título ou por texto libre nos artigos desta. É necesario rexistrarse.
 
Encyclopedia.com: fai as buscas en máis de 100 enciclopedias, dicionarios e tesauros.
 
Enciclopedia Británica
 
Enciclopedia Libre Universal en Español: é un proxecto para desenvolver a través de internet unha enciclopedia libre e gratuíta en español na que todos poden colaborar elaborando novos artigos ou ampliando os existentes, e participando nas actividades que preparan.
 
Gran Enciclopedia de España: especialízase en temas de España e analiza, con detalle e en profundidade, os múltiples aspectos que se relacionan coa historia e a cultura dos seus diversos pobos.
 
Stanford Encyclopedia of Philosophy
 

MapasCentro Nacional de Información Geográfica (Instituto Geográfico Nacional)

Atlapedia Online

Cartografía Antigua de Galicia

Cartografía de Galicia

CartoETSA: portal de cartografía dixital da Biblioteca de Arquitectura da Universidade de Sevilla.

Cartografía histórica da Universidade de Sevilla

Catastro

Federal Aviation Administration

Galería de mapas de Google Maps

GeaCron: mapa cronolóxico interactivo que permite navegar por un atlas histórico mundial, seguir lñas de iempo para un acontecimento determinado, ou consultar mapas xeopolíticos.

Geological Survey Library

Google Maps

Goolzoom: permite realizar buscas por dirección, por sistema de coordenadas UTM, coordenadas xeográficas, polígono, parcela e referencia catastral.

Infraestructura de Datos Espaciales de España

Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia

IET: Instituto de Estudos do Territorio: acceso geográfico á información da Xunta de Galicia.

Mapquest

National Geographic MapMachine

National Geospatial- Intelligence Agency

Open Sea Chart
 

NormasAFNOR (Association Française de Normalisation)

ANSI (American National Standards Institute)

ASTM (American Society for Testing and Materials)

BSI (British Standard Institution)

DIN (Deutsches Institut für Normung)

IEEE Standars: acceso ao texto completo das normas IEEE.

ISO (International Organization for Standardization): catálogo de normas ISO.

NISO (National Information Standars Organization): organización sen ánimo de lucro, acreditada pola ANSI, que identifica, desenvolve, mantén e publica normas técnicas de xestión da información.

AENORmás: acceso ao texto completo das normas UNE vixentes e canceladas.
 

TradutoresFLIP, ferramentas para a lingua portuguesa: asociado ao Dicionário Priberam, contén entre outras cosas, un tradutor e un corrector lingüístico de grande calidade.
 
Foreingword.com: inclúe DictSearch (con máis de 230 dicionarios en liña); LinkSearch (fai buscas en máis de 1000 ligazóns a glosarios); Translate Now! (proporciona acceso a 28 sistemas diferentes de tradución automática en rede); e NetSearch (busca o termo ou termos nas páxinas de Internet que tratan dese tema concreto).
 
GalApps: toda a lingua galega no teu peto: aplicacións para móbiles que inclúen: ConxuGalego (conxugador galego), DicionarioGalego (dicionario galego) e TradutorGalego (tradutor galego).
 
IATE: Interactive Terminology for Europe
 
OrtoGal
 
Servizo de Normalización Lingüistica da UDC
 
Tradutor Automático Xunta de Galicia
 
Tradutor Google
 
Tradutor OpenTrad apertium español=galego

Tradutor virtual de dicionarios e glosarios

 

Patentes e marcas


 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da UDC: o seu obxectivo fundamental é favorecer as relacións entre a Universidade e a empresa, promovendo a transferencia da oferta científico-técnica universitaria ao sector produtivo.

Oficina Española de Patentes e Marcas: ofrece gran cantidade de ligazóns, que permiten realizar buscas variadas. Texto completo de patentes EP, Wo e doutros países. Referencias bibliográficas de patentes de moitos países.

Organización Internacional de Normalización (ISO): ofrece información sobre normas internacionais así como unha base de datos de carácter referencial que contén a listaxe completa das normas ISO clasificadas por materias.

Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI): é unha organización internacional dedicada a fomentar o uso e a protección das obras do intelecto humano. A propiedade intelectual divídese en dúas categorías: a propiedade industrial e o dereito de autor.

Rexistro da Propiedade Intelectual: portal do Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia.

Esp@cenet: proxecto conxunto da Oficina Europea de Patentes e as oficinas nacionais dos estados membros da EPO, con participación da World Intellectual Property.

European Patent Office: páxina web da Oficina Europea de Patentes. Ofrece información, ligazóns e acceso ás bases de datos de patentes.

Google Patents: motor de busca de Google que indiza patentes e aplicacións de patentes dos seguintes organismos: United States Patent and Trademark Office (USPTO), European Patent Office (EPO), Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), Deutsches Patent -und Markenamt (DPMA), Canadian Intellectual Property Office (CIPO) e Oficina Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial de la República Popular China (SIPO)

ISI Derwent Innovation Index: resumo completo dos inventos de todas as especialidades no mercado mundial: químicos, eléctricos, electrónicos e de enxeñaría mecánica. Permite aos usuarios comprender rápidamente a importancia dunha patente e a súa relación con outras patentes (desde 1980 ata 2010).

UAIPIT: portal da Universidade de Alicante sobre propiedade industrial e intelectual e sociedade da información. Contén documentos sobre: protección de invencións, protección de dereitos de autor, etc.

US Patent and Trademark Office (USPTO): base de datos de patentes de USA, a texto completo desde 1976.

Canadian Patent Database: descrición de patentes e imaxes. Desde 1920 ata a actualidade. Realizada pola Canadian Intellectual Property Office.

Buscador Normas AENOR: base de datos de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certficación) de carácter referencial permite búsca dee normativa no campo da normalización e a certificación en España e no resto do mundo.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial AENORmás
Contido: normas UNE, vixentes e anuladas, a texto completo, elaboradas e adoptadas por AENOR: Normas UNE, UNE-EN, UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR, UNE-ENISO, UNE-EN ISO/IEC, UNE-ETS, UNE-TBR, UNE-ECISS-IC.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Derwent Innovation Index
Resumo completo dos inventos de todas as especialidades no mercado mundial: químicos, eléctricos, electrónicos e de enxeñaría mecánica. Permite aos usuarios comprender rápidamente a importancia dunha patente e a súa relación con outras patentes (desde 1980 ata 2010).

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Canadian Patent Database
Descrición de patentes e imaxes. Desde 1920 ata a actualidade. Realizada pola Canadian Intellectual Property Office.
Algún texto completo dispoñible Diario Oficial de Galicia (DOG)
Contido: publicación oficial da Comunidade Autónoma de Galicia, editada pola Xunta de Galicia. recolle disposicións xerais e específicas, oposicións e concursos, publicacións dos tribunais de xustiza e anuncios oficiais.
Cobertura: Referencial desde 1978; texto completo desde 1991. A edición dixital é oficial desde o 2 de maio de 2011.
Idioma: galego e español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Esp@cenet
Proxecto conxunto da Oficina Europea de Patentes e as oficinas nacionais dos estados membros da EPO, con participación da World Intellectual Property.
Recurso referencial Recursos Integrados da Lingua Galega (RILG)
Contido: recurso que permite buscas en todas as ferramentas do Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo: dicionarios, corpus, bancos de datos... da lingua galega
Idioma: galego

Recurso a texto completo Recurso referencial USPTO
Base de datos de patentes de USA, a texto completo desde 1976.

Boletíns oficiais

Recurso a texto completo Recurso referencial Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP)
O BOP é o periódico oficial no que se publican as disposicións de carácter xeral e as ordenanzas, así coma os actos, edictos, acordos, notificacións, anuncios e demais resolucións das Administracións Públicas e da Administración de Xustiza de ámbito territorial provincial, así como calquera outras administracións e particulares, cando así estea establecido en disposición legal ou regulamentaria, así como outros actos ou anuncios que aquelas remitan. Ademais, poden publicarse os anuncios de particulares que deban ser inseridos de acordo coa lexislación vixente ou para información xeral.
Recurso a texto completo Boletín Oficial del Estado (BOE)
Contido: permite a consulta de todos os BOEs. Da acceso a outras bases de datos: Xurisprudenza constitucional, Abogacía do Estado, e Consello de Estado. Libros electrónicos, lexislación consolidada, consulta do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), etc.
Cobertura: o BOE desde 1960, e a Gazeta de 1661 a 1959.
Idioma: español, catalán, euskera, gallego, inglés e francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Centro de Documentación Europea. Universidade de Alacant
O Centro de Documentación Europea da Universidade de Alacant pon a disposición da comunidad universitaria e do público en xeral a documentación xenerada polas institucións comunitarias da Unión Europea.
Recurso a texto completo Recurso referencial Diario Oficial da Unión Europea (DOUE)
O Diario Oficial da Unión Europea (DO) é o único boletín que se publica tódolos días laborábeis en tódalas linguas oficiais da Unión Europea (UE). Componse de dúas series conexas (L para a lexislación e C para as comunicacións e informacións) e o suplemento S (para os contratos públicos). Tamén hai unha sección electrónica para a serie C, coñecida como DO  C E.
Recurso a texto completo Recurso referencial Iberlex
Contido: Ofrece disposicións de carácter xeral de ámbito estatal, autonómico e europeo; tamén o análise xurídico de cada norma, así como o texto consolidado da normativa básica estatal.
Cobertura: 1960 -
Idioma: español

Buscadores

Recurso a texto completo Recurso referencial Google Patents
Motor de busca de Google que indiza patentes e aplicacións de patentes dos seguintes organismos: United States Patent and Trademark Office (USPTO), Deutsches Patent -und Markenamt (DPMA), Canadian Intellectual Property Office (CIPO) e Oficina Nacional de Propiedad Intelectual e Industrial de la República Popular China (SIPO), European Patent Office (EPO) e Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI),

Dicionarios

Recurso a texto completo Recurso referencial Acronym Finder
Atopa o significado de calquera acrónimo, sigla ou abreviatura.
Recurso a texto completo Recurso referencial Biographical Dictionary
S9.com é un sistema tipo Wikipedia no que todos poden editar biografías ou crear a súa. S9 foi creada en 1997 e dende entón converteuse nun dos maiores sitios de biografías en internet.
Recurso a texto completo Recurso referencial Biography
Biography.com recolle as historias maís interesantes sobre personas famosas. Con maís de 7.000 biografías, e a fonte dixital de historias reais de xente relevante.
Recurso a texto completo Recurso referencial Buscabiografías
Miles de biografías, datos, información, historia.
Recurso a texto completo Recurso referencial Elmundo.es - Diccionarios
Dicionarios de lingua española, de sinónimos, de antónimos, español-inglés e inglés-español, español-francés e francés-español, e de medicina.
Recurso a texto completo Recurso referencial OneLook Dictionary Search
Máis de 19 millóns de palabras en máis de 1000 dicionarios en liña son indexados polo motor de busca OneLook.
Recurso a texto completo Recurso referencial Scholarpedia
Enciclopedia de acceso aberto e revisada por pares (coñecemento introducido por comunidades de expertos)
Recurso a texto completo Recurso referencial Wikilengua
Wiki para compartir información práctica, a modo de dicionario de dudas e dificultades, sobre a norma, o uso e o estilo do español.
Recurso a texto completo Recurso referencial WordReference.com
Dicionarios de español, inglés, francés, portugués
Recurso a texto completo Recurso referencial YourDictionary
YourDictionary é o dicionario en liña máis fácil de usar

Directorios de bibliotecas

Recurso a texto completo Recurso referencial Directorio de bibliotecas españolas (Ministerio de Cultura)
O directorio das bibliotecas españolas proporciona información das Bibliotecas Nacionais e rexionais, bibliotecas públicas, bibliotecas de institucións de ensino superior e bibliotecas especializadas, elaborado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en cooperación coas Comunidades Autónomas, no marco do Consello de Cooperación Bibliotecaria e da Comisión Xeral de Coordinación de Bibliotecas da Administración Xeral do Estado.
Recurso referencial Directorio de Bibliotecas Públicas de Galicia (Rede de bibliotecas de Galicia)
Directorio de bibliotecas públicas galegas do Portal Rede de Bibliotecas de Galicia
Recurso referencial Directorio de Bibliotecas y Hemerotecas Españolas (BNE)
O Directorio de Bibliotecas e Hemerotecas Españolas (DIBI) contén as descricións das bibliotecas e dos centros de documentación españois en calquera país.
Recurso referencial IFLA: bibliotecas nacionais de todo o mundo.
Listaxe de Bibliotecas Nacionais de todo o mundo, publicada na wikipedia pola National Libraries Section da IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions - Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias)
Recurso a texto completo Recurso referencial LibDex. The Library Index
Recopila datos de aproximadamente 18.000 bibliotecas de todo o mundo.
Recurso a texto completo Recurso referencial LibWeb: Library Servers via WWW
Recolle máis de 8.000 páxinas de bibliotecas de 146 países de todo o mundo.

Enciclopedias

Recurso a texto completo Recurso referencial Enciclonet
Enciclopedia en español, estruturada por temas, editada por Micronet. Pódese buscar por título ou por texto libre nos artigos desta. É necesario rexistrarse.
Recurso a texto completo Recurso referencial Encyclopedia Britannica
Versión en liña da enciclopedia en inglés máis antiga do mundo.
Recurso a texto completo Recurso referencial Encyclopedia.com
Fai as buscas en máis de 100 enciclopedias, dicionarios e tesauros.
Recurso a texto completo Recurso referencial Gran Enciclopedia de España
Especialízase en temas de España e analiza, con detalle e en profundidade, os múltiples aspectos que se relacionan coa historia e a cultura dos seus diversos pobos.

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Recurso referencial Cambridges dictionaries online
Contido: dicionarios baseados en corpus para estudantes de inglés de todos os niveis. Son idóneos para axudar a preparar os exámes de inglés de Cambridge e de IELTS.
En Cambridge Dictionaries Online pódense atopar respostas as preguntas sobre gramática. English Grammar Today é unha guía de referencia indispensable da gramática contemporánea e do uso do inglés.
Recurso referencial Dicionario da RAG
Contido: este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Pódese atopar a ortografía normalizada das palabras e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.
Idioma: galego
Recurso referencial Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
Contido: dicionario de portugués contemporáneo, que comprende tanto vocabulario xeral como os termos mais comúns das principais áreas científicas e técnicas. Tamén contén sinónimos e antónimos e permite a conxugación verbal, así como consultar información sobre a orixe dalgunhas palabras e a súa pronuncia.
Idioma: portugués
Recurso referencial Merriam-Webster
Contido: dicionario médico da editorial Merriam-Webster.
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Oxford English Dictionary
Contido: é considerado o máis erudito e completo dicionario da lingua inglesa, así como o principal punto de referencia para o seu estudo etimolóxico.
Idioma: inglés
Recurso referencial Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
Contido: investigadores en filosofía e disciplinas relacionadas de todo o mundo manteñen esta obra de referencia actualizada.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso referencial AFNOR
Contido: páxina da Asociación Francesa de Normalización.
Idioma: francés, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ANSI
Contido: páxina do American National Standard Institute con referencias de normas elaboradas por esta institución membro da Organización Internacional para la Estandarización (ISO) e da Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). A organización tamén coordina estándares do país estadounidense con estándares internacionais, de tal modo que os produtos deste país poidan usarse en todo o mundo.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ASTM
Contido: páxina da American Society for Testing and Materials con normas, publicacións e novas.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial DIN
Contido: páxina do Deutsches Instituf für Normung.
Idioma: alemán, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial European Patent Office
Páxina web da Oficina Europea de Patentes. Ofrece información, ligazóns e acceso ás bases de datos de patentes.
Recurso a texto completo Recurso referencial Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación da UDC:
O seu obxectivo fundamental é favorecer as relacións entre a Universidade e a empresa, promovendo a transferencia da oferta científico-técnica universitaria ao sector produtivo.
Recurso a texto completo Recurso referencial Oficina Española de Patentes e Marcas
Ofrece gran cantidade de ligazóns, que permiten realizar buscas variadas. Texto completo de patentes EP, Wo e doutros países. Referencias bibliográficas de patentes de moitos países.
Recurso a texto completo Recurso referencial Organización Mundial da Propiedade Intelectual
Organización internacional dedicada a fomentar o uso e a protección das obras do intelecto humano. A propiedade intelectual divídese en dúas categorías: a propiedade industrial e o dereito de autor.
Recurso a texto completo Recurso referencial Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)
Contido: a Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas Rebiun é unha comisión sectorial da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) desde 1994. Constitúe un organismo estable no que están reprentadas todas as bibliotecas universitarias e científicas españolas.
Idioma: español
Recurso referencial Rexistro da Propiedade Intelectual
Portal do Rexistro da Propiedade Intelectual de Galicia.

Mapas

Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Atlapedia Online
Contén mapas físicos en cor, mapas políticos, así como datos e estatísticas clave sobre os países do mundo.
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia CartoETSA
Portal de cartografía dixital da Biblioteca de Arquitectura da Universidade de Sevilla.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Cartografía Antigua de Galicia
Fondo de cartografía de Galiciana, a biblioteca dixital de Galicia
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Cartografía de Galicia
Mapas no portal de Información Xeográfica de Galicia
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Cartografía histórica da Universidade de Sevilla
Exposición virtual de cartografía histórica na Biblioteca da Universidad de Sevilla
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Catastro
O Catastro Inmobiliario é un rexistro administrativo dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no que se describen os bens inmobles rústicos, urbanos e de características especiais. Está regulado polo Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, a inscrición no mesmo é obrigatoria e gratuíta, características que o diferencian do rexistro da propiedade.

A descrición catastral dos bens inmobles inclúe as súas características físicas, xurídicas e económicas, entre as que se atopan a súa localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, representación gráfica, valor catastral e titular catastral.
Recurso referencial Contén arquivos multimedia Centro Nacional de Información Geográfica (Instituto Geográfico Nacional)
A súa finalidade é a de producir, desenvolver e distribuír os traballos e publicacións de carácter xeográfico que demande a sociedade española, a elaboración de produtos derivados e temáticos e a súa distribución nacional e internacional con especial dedicación á realización de proxectos baseados en tecnoloxías avanzadas, programas de investigación e desenvolvemento, e prestación de asistencia técnica no ámbito das ciencias e técnicas xeográficas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Digital Nautical Chart (DNC)
The Digital Nautical Chart, producida pola National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), é unha base de datos dixitais vectorial que contén información marítima esencial para a navegación marítima segura.
Recurso a texto completo Recurso referencial Federal Aviation Administration
Entidade gobernamental responsable da regulación de tódolos aspectos da aviación civil nos Estados Unidos.
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia GeaCron
Mapa cronolóxico interactivo que permite navegar por un atlas histórico mundial, seguir liñas de tempo para un acontecemento determinado, ou consultar mapas xeopolíticos.
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Geological Survey Library
Programa do United States Geological Survey, oficina científica do Departmento do Interior do Goberno dos Estados Unidos. O USGS opera como un organismo investigador e contén 3 millóns de items: 1.7 millóns de libros e revistas, 700.000 mapas, 370.000 microformas, 270.000 folletos, 260.000 fotografías en blanco e negro, 60.000 transparencias en color, 15.000 libros de campo y 250 videocasetes.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Google Maps
Google Maps é un servidor de aplicacións de mapas na web que pertence a Google. Ofrece imaxes de mapas desprazables, así como fotografías por satélite do mundo e mesmo a ruta entre diferentes localizacións ou imaxes a pé de rúa a través de Google Street View. Desde o 6 de outubro de 2005, Google Maps é parte de Google Local. Existe unha variante chamada Google Earth que ofrece Google tamén de forma gratuíta
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Goolzoom
Permite realizar buscas por dirección, por sistema de coordenadas UTM, coordenadas xeográficas, polígono, parcela e referencia catastral.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia IET: Instituto de Estudos do Territorio
Acceso á información xeográfica da Xunta de Galicia.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Infraestructura de Datos Espaciales de España
O portal de acceso á información xeográfica de España
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia
Portal de información xeográfica de Galicia.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Mapquest
MapQuest é un programa estadounidense de mapeo Web, propiedade de AOL. A compañía foi fundada en 1967 como Servizo de Cartografía en Chicago, Illinois. De aquí, trasladouse a Lancaster, Pennsylvania en 1969. Converteuse en independente en 1994. MapQuest foi adquirida no 2000 por America Online, Inc.. Esta compañía ten sede en Lancaster e Denver, Colorado. En setembro de 2006, o sitio web comezou a publicar imaxes de satélite.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia National Geographic MapMachine
Localiza calquera sitio da terra, procura e imprime mapas históricos, do tempo, de poboación, rueiros, neste atlas dinámico.

Normas

Recurso a texto completo Recurso referencial BSI
BSI Group, tamén coñecido como British Standards Institution (ou BSI), é unha empresa multinacional cuxa actividade principal é a produción de estándares e a subministración de servizos relacionados.
Recurso a texto completo Recurso referencial IEEE Standars Association
Contido: normas acordadas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Idioma: inglés
Recurso referencial ISO: International Organization for Standardization
Contido: páxina da Organización Internacional de Normalización.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial NISO (National Information Standars Organization)
Organización sen ánimo de lucro, acreditada pola ANSI, que identifica, desenvolve, mantén e publica normas técnicas de xestión da información.

Patentes e marcas

Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Global Patent Search Network
Ferramenta da United States Patent and Trademark Office (USPTO) que permite buscar a texto completo en múltiples coleccións internacionais de patentes (aplicacións publicadas, patentes concedidas e modelos de utilidade desde 1985 a 2002). Por agora, só ofrece documentación da Oficina Nacional de Propiedade Intelectual e Industrial (SIPO) de China.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Latipat
Punto de acceso para realizar buscas nos documentos de patentes públicos de América Latina e España utilizando a plataforma Espacenet. É o resultado dun proxecto de cooperación iniciado en 2003 entre a Oficina Española de Patentes e Marcas, a Oficina Mundial da Propiedade Intelectual e a Oficina Europea de Patentes, coa colaboración de numerosas oficinas da propiedade intelectual de países de América Latina. Conta con 2,5 millóns de datos bibliográficos e máis dun millón de imaxes de documentos.
Recurso a texto completo USPTO Open Data Portal
Portal de datos abertos da United States Patent and Trademark Office, creado en resposta a popularidade da súa app PatentsView. Consta de catro seccións: conxuntos de datos de patentes e marcas, visualizacións mediante o emprego deses datasets, unha comunidade of desenvolvedores e unha libraría de APIs,

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Open Sea Chart
Contido: directorio de cartas de navegación libres.
Idioma: inglés
UAIPIT
Portal da Universidade de Alicante sobre propiedade industrial e intelectual e sociedade da información. Contén documentos sobre: protección de invencións, protección de dereitos de autor, etc.

Repositorios de datos abertos

Recurso a texto completo Recurso referencial Datos.gob.es
Portal de carácter nacional que organiza e xestiona o catálogo de información pública do sector público.

Tradutores

Recurso a texto completo Recurso referencial FLIP, ferramentas para a lingua portuguesa
Asociado ao Dicionário Priberam, contén entre outras cosas, un tradutor e un corrector lingüístico de grande calidade.
Recurso a texto completo Recurso referencial Foreignword.com
Inclúe DictSearch (con máis de 230 dicionarios en liña); LinkSearch (fai buscas en máis de 1000 ligazóns a glosarios); Translate Now! (proporciona acceso a 28 sistemas diferentes de tradución automática en rede); e NetSearch (busca o termo ou termos nas páxinas de Internet que tratan dese tema concreto).
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia GalApps
Toda a lingua galega no teu peto: aplicacións para móbiles que inclúen: ConxuGalego (conxugador galego), DicionarioGalego (dicionario galego) e TradutorGalego (tradutor galego).
Recurso a texto completo Recurso referencial IATE
IATE — sigla de «Inter-Active Terminology for Europe» — é a base de datos terminolóxicos, interinstitucional, interactiva e multilingüe da Unión Europea en proxecto desde 1999 e utilizada desde o verán de 2004 para a recollida, xestión e divulgación conxunta da terminoloxía utilizada nos textos das institucións europeas.

A base está dirixida á redacción, tradución e interpretación nos campos de actividade das institucións da Unión Europea, procurando promover o rigor terminolóxico e mellorar a coherencia e a calidade das traducións.

IATE inclúe as fichas de anteriores bases terminolóxicas:
 • Eurodicautom (Comisión Europea)
 • TIS (Consello da Unión Europea)
 • Euterpe (Parlamento Europeo)
 • Euroterms (Centro de Tradución)
 • CDCTerm (Tribunal de Contas)

Recurso a texto completo Recurso referencial OpenTrad
O mellor tradutor de documentos e textos realizado en código aberto aberto entre varias institucións, entre elas a Universidade de Vigo.
Recurso a texto completo Recurso referencial OrtoGal
Corrector ortográfico en liña de galego
Recurso a texto completo Recurso referencial Servizo de Normalización Lingüistica da UDC
Correctores, tradutores e outros materiais informáticos dispoñibles na sección de Recursos do Servizo de Normalización Lingüistica da UDC
Tradutor Automático Xunta de Galicia
Sistema de tradución automática que permite traducir textos, documentos e páxinas web.
Recurso a texto completo Recurso referencial Tradutor Google
Sistema de tradución automática gratuíto proporcionado por Google Inc., baseado en datos estatísticos para traducir textos, documentos e páxinas web a outros idiomas.
Recurso referencial Tradutor virtual: Dicionarios e glosarios
Directorio de dicionarios obsoleto. En http://webs.uvigo.es/sli/recursos.html hai un actualizado
Especialista na materia
Picture: Regina Couto

Regina Couto
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Pedro Incio Piñeiro

Pedro Incio Piñeiro
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Pablo Santos Gulías

Pablo Santos Gulías
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167959 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000