FIADOR
Fiador: Química
QuímicaSelección de recursos de pago e gratuítos sobre química. Para consultar máis recursos ir á páxina web da BUDC.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Analitical Abstracts
Contido: base de datos bibliográfica de química analítica. Contén información de revistas e inclúe o texto completo da publicación se a biblioteca está subscrita a ela.
Cobertura: 1980-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Cambridge Structural Database
Contido: principal repositorio mundial de estruturas de cristais moleculares desenvolvido pola Cambridge Crystallographic Centre (CCDC). Os rexistros bibliográficos de CSD inclúen información química e cristalográfica para moléculas orgánicas e compostos metal-orgánicos, cuxas estruturas 3D foron determinadas utilizando difracción de raios X ou difracción de neutróns. Rexistra resultados de estudos de monocristais e estudos de difracción do po.
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Recurso novo Chemical Hazards in Industry
Materia: seguridade e hixiene das industrias químicas.
Contido: artigos de 70 revistas sobre saúde e seguridade, riscos químicos e biolóxicos, materiais perigosos: eliminación, almacenamiento e transporte, riscos industriais, xestión de residuos, seguridade de planta e millores prácticas, lexislación, planificación de emerxencias, protección ambiental.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Recurso novo Laboratory Hazards Bulletin
Materia: información clave sobre os perigos que atopan os traballadores de laboratorio en tódolos campos, incluíndo I+D, laboratorios analíticos e de hospital.
Contido: artigos de 70 revistas sobre riscos químicos e biolóxicos, fugas e escapes fortuitos, xestión de materiais perigosos, incendios e explosións, lexislación sobre seguridade, precaucións e prácticas de seguridade, vixilancia da saúde e a hixiene no traballo, equipos de protección.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Contén arquivos multimedia Recurso novo Natural Product Updates
Materia: abstracts gráficos dos novos desenvolvementos en Química de Productos Naturais, escollidos en decenas de revistas primarias clave.
Contido: estudos de purificación, biosíntese, novos productos naturais, compostos coñecidos a partir de novas fontes, determinacións estructurais, novas propiedades e actividades biolóxicas.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial SciFinder
Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos, patentes, actas de congresos, informes, teses e libros. Permite buscas por estrutura, substancias químicas ou reaccións, autor, palabra-clave, entidades, título da publicación, etc. Acceso a CAplus e a Medline. CAplus cobre a literatura química, enxeñaría química e áreas afíns; Medline, referencias de artigos de ciencias da saúde.
Cobertura: CAplus, 1907- ; Medline, 1958-
Idioma: inglés
Máis axuda: guía para o rexistro
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Recurso novo Synthetic Reaction Updates
 • Materia: química orgánica, química xeral, síntese orgánica.
 • Contido: base de datos e sistema de alerta dos últimos avances nos campos da química orgánica e da síntese dos compostos orgánicos; incluye as reaccións máis importantes publicadas na literatura científica recente. Synthetic Reaction Updates substitue desde 2015 as bases de datos Methods in Organic Synthesis y Catalysts & Catalysed Reactions.
 • Cobertura en liña: 2015-
 • Idioma: inglés

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial AGRIS
Información bibliográfica sobre ciencias agrarias, silvicultura, gandería, acuicultura, pesca, alimentación, nutrición. Recolle informes ténicos e científicos, teses, conferencias, publicacións oficiais, etc. Elaborada pola FAO. Ofrece acceso ao tesauro Agrovoc.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Athena Mineralogy
Información sobre nomes de minerais, elementos, fórmulas e imaxes destes.
Recurso a texto completo Recurso referencial ChemBioFinder
Xestor de bases de datos de bioloxía e química e motor de busca de compostos químicos.
Recurso a texto completo ChemSpider
Contido: base de datos de estruturas químicas que proporciona acceso a máis de 25 millóns de estruturas, propiedades e información asociada. Pertence á Royal Society of Chemistry.
Idioma: inglés
Recurso referencial Common Chemistry
Contido: permite coñecer o nome químico ou o CAs registry Number (identificador único das sustancias químicas que se atopan a miúdo nos envases e artigos de comercio) de produtos químicos ou comparar información.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo ETDEWEB
Contido: documentos a texto completo sobre enerxía, combustibles fósiles, ciencias ambientais, residuos, etc, O seu uso é gratuito e permite rexistrarse.
Idioma: inglés
Recurso referencial Fatepointer
Contido: busca do nome substancias, número CAS, estrutura química, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Interscience
Ofrece o contido de máis de 2.500 revistas, libros, manuais, etc. Da o resumo completo e o texto completo en algúns deles.
Recurso referencial RRUF Project
Contido: base de datos integrada dos espectors Raman, difracción de raios X e datos químicos de minerais.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Scientific Databases
Bases de datos de la Research Syracuse Corporation (SRC).
Recurso referencial SOLVB-DB
Contido: información sobre disolventes.
Idioma: inglés
Sumarios ICYT
Contido: a base de datos ISOC recompila e difunde desde 1979 a produción científica de ciencia e tecnoloxía publicada en revistas españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre as seguintes áreas temáticas: agronomía, astronomía, astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, farmacología, física, matemáticas, química; e tecnologías tales como: aeronáutica, alimentación, bioquímica, biotecnoloxía, carbón e petróleo, construcción, eléctricas, electrónica, enerxética, espacio, ferrocarrís, industrial, instrumentación, materiales, mecánica, médica, medio ambiente, metalúrxica, minera, naval, nuclear, Ordenadores, planificación urbana, produtos metálicos, química, Telecomunicacións, textil e transportes.
Cobertura: 1979-
Idioma: español
Recurso referencial TOXNET: Toxicology Data Network
Contido: base de datos de toxicoloxía, produtos químicos, saúde ambiental e emisións tóxicas, da National  Library of Medicine dos EE.UU.
Idioma: inglés

Congresos, simposios

Recurso a texto completo Recurso referencial Chemistry Conferences
Contido: páxina de alertas de conferencias sobre química.
Idioma: inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Recurso referencial Chemistry & Enviromental Dictionary
Contido: contén definicións de termos técnicos químicos, ambientais, entre outros de ciencias.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
Contido: a Unión Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) serve para avanzar nos aspectos mundiais das ciencias químicas e contribuir á aplicación da química ao servizo da humanidade. Como un organismo científico, internacional, non gubernamental e obxectivo, IUPAC pode abordar moitos temas globais que involucran ás ciencias químicas.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Real Sociedad Española de Química
Contido: a Real Sociedad Española de Química (RSEQ) é unha sociedade científica española, dedicada ao desenvolvemento e divulgación da química, tanto no seu aspecto de ciencia pura como no das súas aplicacións.
Ten a súa orixe en 1980 tras a escisión da Real Sociedad Española de Física y Química. A finalidade da RSEQ é "facilitar o avance e a mellora da actividade científica, docente, investigadora e profesional nos campos das ciencias químicas e a enxeñaría química".
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Royal Society of Chemistry
Contido: a RSC é unha sociedade científica (e colexio profesional) do Reino Unido coa finalidade de "fomentar as ciencias químicas". Esta organización leva a cabo investigacións, publica revistas científicas, libros e bases de datos e é a sede de conferencias, seminarios e talleres.
Idioma: inglés

Libros académicos en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial InTech
Contido: InTech é un pioneiro e un gran editor multidisplinario de Open Access de libros que cubren os campos da ciencia, tecnoloxia, e medicina do mundo. Desde 2004, colaborou con máis de 86.682 autores, co obxectivo de proporcionar acceso gratuíto en liña á investigación de alta calidade.
Idioma: inglés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Learn Chemistry
Contido: recursos para a aprendizaxe sobre fundamentos e aplicacións de química. Tamén hai recursos que os profesores de química poden utilizar nas súas clases (pódese refinar a busca por grupo de idade dos alumnos).
Idioma: inglés
Recurso referencial Contén arquivos multimedia Links for Chemist
Índice de recursos sobre química, realizado pola Univ. de Liverpool. Recolle aproximadamente 7.500 ligazóns en Internet.
Recurso a texto completo Recurso referencial Periodic Table of the Elements
Contido: realizada pola The Royal Society of Chemistry do Reino Unido.
Idioma: inglés
Recurso referencial Química.es
Contido: portal informativo con novas, produtos, empresas e institucións, bibliografía... sobre química, química analítica, técnica de laboratorio e tecnoloxía de procesos químicos.
Idioma: español, alemán, inglés, e francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Sistema CALIOPE
Sistema para o pronóstico da calidade do aire.

Revistas electrónicas

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Ver contido suscrito en SFX ACS (American Chemical Society)
Contido: 52 revistas de química, tecnoloxía dos alimentos, farmacia, bioquímica, etc.
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Permite descargar ou imprimir os distintos capítulos ou artigos individuais de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para a investigación académica persoal ou para uso educativo.
 • Préstamo interbibliotecario: permite a utilización de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para cumprir coas peticións de PI. Pódese obter unha copia en formato PDF e transmitila á biblioteca peticionaria por correo, fax ou transmisión electrónica. O prestatario pode facer ata 5 copias de artigos libres por ano para este fin.

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Ver contido suscrito en SFX American Chemical Society (ACS)
Materia: ámbito científico (química, tecnoloxía dos alimentos, farmacia, bioquímica, etc.)
Contido: 50 títulos
Cobertura: desde os seus inicios
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Permite descargar ou imprimir os distintos capítulos ou artihos individuais de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para a investigación académica personal ou para uso educativo.
 • Préstamo interbibliotecario: permite a utilización de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para cumprir coas peticións de PI. Pódese obter unha copia en formato PDF e transmitila á biblioteca peticionaria por correo, fax ou transmisión electrónica. O prestatario pode facer ata 5 copias de artigos libres por ano para este fin.

Recurso a texto completo Recurso referencial Chemistry Central
Contido: Chemistry Central é de acceso aberto e está operado por BioMed Central. Comprometida coa libre difusión da investigación química. Todos os artigos orixinais de investigación publicados por, ou en cooperación con, Chemistry Central son libres e accesibles en liña inmediatamente despois da súa publicación.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial E-Revistas: Química
Contido: a Plataforma Open Access de Revistas Cientificas Españolas e Latinoamericanas é un proxecto impulsado polo CSIC co fin de contribuir á difusión e visibilidade das revistas científicas publicadas en América Latina, Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Royal Chemical Society Journals
Contido: publica libros e revistas de medicina, química, bioloxía, biofisica e física.
Idioma: inglés

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial Beilstein Institut
Contido: o Instituto Beilstein dedícase á promoción mundial da ciencia. Publica revistas de acceso aberto sobre química orgánica e nanotecnoloxía accesibles a nivel mundial e organiza simposios intarnacionais.
Idioma: inglés
Recurso referencial Bentham Open
Contido: Bentham Open publica máis de 230 revistas de acceso aberto sobre as principais disciplinas da ciencia, a tecnoloxía e as ciencias socias.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Guías relacionadas
Especialista na materia
Picture: María José Lobeiras

María José Lobeiras
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Isaac Darriba López

Isaac Darriba López
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Ciencias
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000