FIADOR
Fiador: Acceso aberto
Acceso aberto


Movemento que empezou co acceso ao código fonte das ferramentas informáticas e que ten crecido ata chegar a todos os espazos do coñecemento: texto, imaxes, ciencia, revisión por pares, orzamento. Hoxe en día temos xa portais de Cultura aberta
Todos os elementos por fonte

Ciencia aberta

Recurso a texto completo Recurso referencial eLIFE
Publica as investigacións más recentes das Ciencias da vida e da Biomedicina.
Recurso a texto completo Recurso referencial F1000 Research
Plataforma de publicacion de Open Science para Ciencias da vida
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia FOSTER
Plataforma de e-learning que reúne os mellores recursos formativos para que investigadores, xestores de datos, bibliotecarios, universidades e axencias de financiamento incorporen enfoques de Acceso Aberto ás súas metodoloxías de traballo. É o resultado do proxecto do mesmo nome, financiado polo 7º programa Marco da UE.
Recurso a texto completo Recurso referencial PKP: Public knowledge Project
Iniciativa de varias universidades para o desenvolvemento de software de código aberto e a investigación para mellorar a calidade e o alcance das publicacións académicas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia ScienceOnline
 A súa misión é procurar los medios de facer ciencia compartida e comunicada en liña.

Cultura aberta

Recurso a texto completo Recurso referencial Fcforum.net
Foro para o acceso á cultura e o coñecemento
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Open Culture
Portal no que podemos atopar todo tipo de material multimedia interactivo cultural e educacional
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Open Knowledge
Rede sin fins de lucro que permite traballar e compartir coñecementos en todo o mundo

Datos abertos (open data)

Recurso a texto completo MareData
Rede de investigación composta por grupos de investigación de sete institucións (CSIC-IATA, CSIC-EINGENIO-UV, UA, UB, UC3M, UOC, UPV), con liñas de investigación relacionadas coa xestión dos datos científicos: interoperabilidade, publicación, acceso, localización, preservación e métricas de impacto. O obxectivo da rede é coordinar a actuación dos grupos de investigación e contribuír a estruturar un marco de ciencia aberta en España.
Recurso a texto completo Recurso referencial Open Syllabus Explorer
Base de datos elaborada polo Open Syllabus Project que recolle os libros citados en máis de un millón de programas de asignaturas. Inclúe o indicador de monografías Teaching Score (TS) que cuantifica nunha escala de 1 a 100 a presencia dunha obra nas bibliografías recomendadas dunha disciplina concreta.

 


Financiamento aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial Sciflies.org
A súa misión é salvar a importante falla de financiamento para proxectos de investigacion científica.
Recurso referencial SciFund Challenge
Para cumprir a súa misión de mellorar a conexión entre a xente e a ciencia e os científicos
  • adestran a investigadores nas súas actividades de divulgación científica
  • axudan a conectar oa público directamente á ciencia e  aos científicos.
  • desenvolven iniciativas de crowfunding para o financiamento da investigación

Libros académicos en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial Deusto Open Books
Contido: Servizo da Universidad de Deusto para xestionar, preservar e difundir os contidos, en formato dixital, xerados pola súa actividade científica e académica.
Recurso a texto completo Recurso referencial HathiTrust Digital Library
Repositorio de preservación dixital e plataforma de acceso as publicacións. Taballa no contido dos dereitos de autor
Recurso a texto completo Recurso referencial InTech
Contido: InTech é un pioneiro e un gran editor multidisplinario de Open Access de libros que cubren os campos da ciencia, tecnoloxia, e medicina do mundo. Desde 2004, colaborou con máis de 86.682 autores, co obxectivo de proporcionar acceso gratuíto en liña á investigación de alta calidade.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Libros CSIC, edición electrónica
Contido: libros electrónicos gratuítos da editorial CSIC.
Recurso a texto completo Recurso referencial Luminos
Novo programa da University of California Press para a edición de monografías en acceso aberto.
Recurso a texto completo Recurso referencial OAPEN
Contido: biblioteca en liña e plataforma de publicación de libros electrónicos de humanidades e ciencias sociais.
Recurso a texto completo Recurso referencial Open Access Monographs
A súa finalidade é a creación dun consorcio bibliotecario para a disponiblidade en aberto dos libros electrónicos.
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial Open Library
 Biblioteca en liña
Recurso a texto completo Algún texto completo dispoñible Recurso referencial OpenEdition Books
Contido: plataforma de libros en ciencias sociais e humanidades, dos que máis da metade son de acceso libre.
Recurso a texto completo Recurso referencial SciELO Libros
Contido: biblioteca virtual que contén unha coleccións temáticas e nacionais de libros académicos de 11 países latinos.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial SpringerOpen books
Expansión do programa Springer Open para ofrecer en acceso aberto libros electrónicos nas áreas de ciencia, tecnoloxía e medicina.
Recurso a texto completo Algún texto completo dispoñible Recurso referencial UC Press E-Books Collection, 1982-2004
2,000 libros de editoriales universitarias sobre arte, ciencia, historia, música, relixión e ficción, dos que 500 están en acceso aberto.

Libros electrónicos

Recurso a texto completo Recurso referencial DOAB: Directory of Open Access Books
Colección de máis de 700 libros electrónicos, de carácter multidisciplinar, en acceso aberto e que son publicados por editores de distintos países.

Materiais docentes

Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Coursera
Cursos de todo o mundo en liña e gratuítos.
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia EdX
Plataforma de cursos online masivos e abertos (MOOCs), fundada polo MIT e a Universidade de Harvard. Máis de 70 institucións académicas ofrecen 500 cursos en liña a 5 millóns de usuarios.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Miriada X
Iniciativa de Universia e Telefónica Learning Services na que participan 42 universidades españolas e latinoamericanas. Ofrece cursos online gratuitos en español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia MIT OpenCourseWare
Ofrece en aberto o material docente que os profesores do Massachusetts Institute of Technology (MIT) utilizan nas ensinanzas xunto cunha guía de estudo.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia OER Commons
Recolle recursos de aprendizaxe de todo o mundo
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Open Education Europa
Portal que pretende dar acceso a todos os recursos educativos abertos existentes en Europa, para alumnado, profesorado e persoal investigador.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia OpenCourseWare Consortium
É unha comunidade mundial de centos de institucións de educación superior e organizacións asociadas  comprometidas coa promoción da educación aberta e o seu impacto na educación global
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Science in the classroom
Colección de documentos de investigación comentados e de materiais docentes de apoio.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Tutellus
Plataforma que ofrece máis de 20.000 videocursos en español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Unesco Open Educational Resource Platform
Colección de recursos educativos abertos ou "REA" (en inglés: Open Educational Resources, "OER")
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Unesco: Plataforma de Capacitación Aberta
Dispositivo que permite o acceso e o intercambio por conduto de Internet a máis de 3.500 documentos relativos a aprendizaxe e ao aumento de capacidade en tódolos ámbitos do desenrolo, co fin de satisfacer mellor a necesidade que teñen os países en desenvolvemento de adquirir coñecementos e competencias.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia UniMOOC
Proxecto colaborativo impulsado orixinariamente desde o Instituto de Economía Internacional da Universidad de Alicante con participación de diversas organizacións e empresas. Ofrece cursos gratuítos en liña orientados á formación para emprendedores.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Universia OpenCourseWare
Recursos docentes de universidades, dixitais e en aberto, estruturados por materias.
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Xpert (Xerte Public E-learning ReposiTory)
Base de datos de recursos abertos de aprendizaxe axeitados para estudantes de todos os niveis de estudo nun amplo rango de materias.

Portais temáticos

Recurso referencial Open Access Directory
Wiki con listaxes de información e recursos de acceso aberto, concibido por Peter Suber, defensor do OA, e Robin Peek, profesor da School of Library and Information Science do Simmons College, na que se alberga o wiki.

Repositorios de datos abertos

Recurso a texto completo Recurso referencial 3TU.Datacentrum
Ofrece o coñecemento, a experiencia e as ferramentas para arquivar os datos de investigación dun modo estandarizado e seguro.
Recurso a texto completo Recurso referencial Abert@s
Portal de datos abertos (open data) da Xunta de Galicia para impulsar a apertura de datos en todos os organismos do sector público rexional e promover a súa reutilización.
Recurso a texto completo Recurso referencial Australian National Data Service
ANDS está transformando el entorno de los open research data en Australia mediante la puesta en valor de los datos de investigación del país a través de la gestión, la conexión y el apoyo a la reutilización de estos datos.
Recurso a texto completo Recurso referencial Databib
É un catalógo, rexistro, directorio e repositorio. Encontra un lugar apropiado para depositar os teus datos e descubrir outros para o teu uso.
Recurso a texto completo Recurso referencial DataDryad.org
Repositorio que permite que os datos subxacentes das publicacións científicas se usen libremente e se citen.
Recurso a texto completo Recurso referencial Datahub
Plataforma de xestión de datos da Open Knowledge Foundation.
Recurso a texto completo Recurso referencial Dataverse Network
Repositorio para datos de investigación que coida a preservación a longo prazo e as boas prácticas no seu arquivo, mentres que os investigadores poden compartir, controlar e obter recoñecemento dos seus datos.
Recurso a texto completo Recurso referencial Datos.gob.es
Portal de carácter nacional que organiza e xestiona o catálogo de información pública do sector público.
Recurso referencial Dulcinea
Dereitos de copyright e autoarquivo de revistas científicas españolas.
Recurso a texto completo Recurso referencial European Data Portal
Portal europeo que colleita metadatos dos portais do sector público de toda Europa. Adicionalmente, recolle metadatos do European Union Open Data Portal.
Recurso a texto completo Recurso referencial European Union Open Data Portal
Punto de acceso único a gran variedade de datos elaborados polas institucións e outros organismos da Unión Europea. Os datos pódense utilizar, reutilizar, enlazar e redistribuír gratuítamente con fins comerciais ou non comerciais.
Recurso a texto completo Recurso referencial Figshare
Repositorio onde os usuarios poden facer que todos os seus produtos de investigación estean a disposición para citalos, compartirlos e recoñocelos
Recurso a texto completo Recurso referencial Ideals illinois Digital
Reúne, divulga e suministra o acceso á investigación da University of Illinoisat Urbana-Champaing, dun xeito fiable e continuo. Todas as teses e conferencias depositadas desde o 2010 en adiante están disponibles.
Recurso a texto completo Recurso referencial Knowledge Unlatched
Creación dun consorcio bibliotecario para a disponibilidade en aberto dos libros electrónicos.
Recurso a texto completo Recurso referencial Odisea
Inventario dos depósitos que admiten conxuntos de datos de investigacion a escala mundial.  Permite buscar e suxerir novos bancos de datos
Recurso a texto completo Recurso referencial Purdue University Research Repository (PURR)
Suministra online un espazo de traballo e unha plataforma de soporte para os datos que necesitan os investigadores da Purdue University e os seus colaboradores.
Recurso a texto completo Recurso referencial Re3data.org
Rexistro mundial de repositorios de datos de investigación de diferentes disciplinas académicas, co obxectivo de promover unha cultura de intercambio, un maior acceso e unha millor visibilidadedos datos de investigación. Proxecto financiado pola German Research Fundation DFG.
Recurso a texto completo Recurso referencial Research Data Australia
Servizo estrela do Australian National Data Service (ANDS), ofrece unha completa xanela ao Australian Research Data Commons.
Recurso a texto completo Recurso referencial UK Data Archive
A colección máis grande de datos dixitais de investigación de ciencias sociais e humanidades do Reino Unido.
Recurso a texto completo Recurso referencial Zenodo
Este repositorio ofrece unha ventá unica para os resultados da investigación europea. Creado por OpenAire e CERN, co apoio da Comisión Europea, este repositorio de nova xeración ofrece o seu servicio a partir da iniciativa europea OpenAirePlus.

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial Archive Ouverte en Sciences de l'Information et de la Communication
Repositorio que contén literatura sobre ciencias da información na súa maior parte en idioma francés.
Recurso a texto completo Recurso referencial Archive ouverte HAL
HAL é un archivo aberto no que os autores poden depositar documentos científicos de todos as disciplinas científicas.
Recurso a texto completo ART-Dok

Repositorio, xestionado pola Biblioteca da Universidade de Heidelberg, do servizo de información especializada sobre arte, arthistoricum.net. Permite a investigadores de todo o mundo publicar os seus textos (monografías, artigos, relatorios) de xeito gratuíto. Por agora, conta con 4.300 traballos.


Recurso a texto completo Recurso referencial Arxiv.org
É un arquivo electrónico automatizado e un servidor de distribución para artigos de investigación. Inclúe: física, matemáticas, ciencias da computación, bioloxía e estatística. Mantido pola Biblioteca da Universidade de Cornell.
Recurso a texto completo Recurso referencial Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Contido: ofrece un fondo virtual de obras en linguas hispánicas con acceso gratuíto desde calquera lugar do mundo a través de internet. O catálogo presenta: libros en versión texto dixital e facsimilar, periódicos e revistas, teses doctorais, arquivos sonoros e audiovisuais, vídeos en Lingua de Signos Española, imaxes...
Idioma: español
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Crystallography Open Database
Colección de acceso aberto de estruturas cristalinas de compostos orgánicos, inorgánicos, organometálicos e de minerais, salvo biopolímeros.
Recurso a texto completo Recurso referencial DART Europe E-theses Portal
Asociación de bibliotecas de investigación e de consorcios bibliotecarios que traballan conxuntamente para a mellora do acceso global ás teses de doutoramento europeas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Digital.CSIC
Este repositorio institucional pretende reunir documentos de distintos tipos pertencentes a todas as áreas científicas do CSIC, tales como artigos de revistas, capítulos de libros, comunicacións a congresos, documentos de traballo, etc.
Recurso a texto completo Recurso referencial DSpace MIT Library
Pertence ás bibliotecas do MIT, é un repositorio institucional, construído para gardar, compartir e buscar os materiais dixitais de investigación do MIT. Inclúe preprints, informes técnicos, working papers, teses, actas de conferencias, imaxes e máis.
Recurso a texto completo Recurso referencial E-Ciencia
Plataforma dixital de acceso libre á produción científica, xerada polas universidades públicas da Comunidade de Madrid, que se integran no Consorcio Madroño, e tamén por calquera investigador doutra universidade, institución, OPI, ou de maneira independente, que pretenda e desexe participar na difusión da ciencia en aberto, é dicir, descubrir e transmitir coñecemento á comunidade científica e á sociedade en xeral.
Recurso a texto completo Recurso referencial e-LIS
Contido: creado en 2003, e-LIS é o repositorio internacional de acceso aberto a documentos científico-técnicos, publicados e inéditos sobre biblioteconomía e ciencias da información.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Karst Information Portal

Biblioteca dixital de acceso aberto con traballos acerca dos relevos cársicos. Proxecto do National Cave & Karst Research Institute, a Union Internationale de Spéléologie (UIS), e as Bibliotecas das Universidades de Novo México e do Sur de Florida; esta última encárgase da xestión do repositorio.


Recurso a texto completo OpenGrey
Contido: literatura gris europea: teses, actas de congresos, conferencias, preprints, publicacións oficiais, etc.
Idioma: francés, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial PubMed
Contido: máis de 23 millóns de citas de literatura biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias da vida e libros en liña. As citas poden incluir ligazóns ao texto completo de PubMed Central e de sitios web de editores. Ver tamén Europe PubMed Central.
Idioma: inglés

Revisión en aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial LIBRE
Plataforma de revisión desenvolvida por unha comunidade crecente de becarios de investigación,co fin de dar unha maior apertura e transparencia na evaluación académica e na comunicación.
Recurso a texto completo Recurso referencial MyScienceWork
Plataforma de comunicación centrada nunha base de datos de 31 millóns de publicacións procedentes de máis de 2.500 repositorios.
Recurso a texto completo Recurso referencial Peerage of Science
Un nuevo servicio para la revisión por pares y la publicación científicas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Publons
A súa misión é acelerar a ciencia ao facer a revisión por pares máis rapido, máis eficiente e máis eficaz.

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial BioMed Central
Contido: BioMed Central é un editor de 265 revistas de acceso aberto de ciencia, tecnoloxía e medicina. Inclúe títulos xerais xunto con revistas especializadas. Alberga a plataforma SpringerOpen.
Idioma: inglés

Recurso a texto completo Recurso referencial British Medical Journal
Contido: artigos orixinais de investigación, revisións, artigos educativos, análises dos factores económicos, políticos, sociais e científicos que afectan á saúde.
Cobertura: 1840-
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial e-Revistas
Materia: portal que recolle as revistas científicas españolas e hispanoamericanas de calquera disciplina e en calquera idioma, que se publiquen en acceso aberto e cumpran determinados requisitos de calidade editorial.
Substituída por: REDIB
Contido: difunde o último número de cada revista e unha breve descrición das súas caracteristicas, remitindo á súa páxina web
Idioma:español
Nota: Ha pasado a llamarse REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
Recurso a texto completo Recurso referencial Episciences
O proxecto Episciences.org participa no movemento Open Access.
A súa idea principal e prover unha plataforma técnica de peer-reviewing; o seu propósito é promover a creación de epijournals, principalmente revistas electrónicas de acceso aberto que tomen o seu contido de preprints depositados en arquivos abertos coma arXiv ou HAL, non publidados noutro sitio.
Recurso a texto completo Recurso referencial Free Medical Journals
Materia: ciencias da saúde e bioloxía
Contido: máis de 3600 revistas
Idioma: inglés, español, portugués e francés
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial HighWire
Ámbito temático: Ciencias Biolóxicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociais, Ciencias Físicas.
Contido: división de Stanford University Libraries, que produce versións en liña de revistas científicas e académicas de calidade contrastada e elevado factor de impacto
Recurso a texto completo Recurso referencial Hindawi
Materia: ciencia, tecnoloxía e ciencias da saúde
Contido: editora académica de máis de 500 revistas open access revisadas por pares.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Latindex
Contido: sistema rexional de información en liña para revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial OAIster
Materia: multidisciplinar
Contido: proxecto de OCLC. É un catálogo colectivo de millóns de rexistros de fontes de acceso aberto, que se recolectan desde coleccións de acceso aberto de todo o mundo empregando Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Inclúe máis de 25 millóns de rexistros, de máis de 1100 colaboradores.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial PeerJ
Contido: PeerJ é unha revista académica con revisión por pares, e PeerJ PrePrints un innovador servidor preprint.
Idioma: inglés
Recurso referencial PLOS
Contido : PLOS (Public Library of Science) é unha organización sen fins de lucro fundada para editar e acelerar o progreso na ciencia e a medicina e para liderar unha transformación na comunicación da investigación.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial PLOS ONE
Publicación internacional de acceso abierto y con revisión por pares que admite investigaciones originales de todas las disciplinas.
Recurso a texto completo PubMed Central
Contido: proxecto desenvolvido polo Instituto Nacional de Saúde (NIH) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) dos EE.UU. Arquivo a texto completo e gratuíto de revistas de ciencias biomédicas e da vida.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Algún texto completo dispoñible Recurso referencial Revistas catalanas de acceso aberto (RACO)
Materia: multidisciplinar
Contido: revistas científicas, culturais e eruditas catalanas. A maioría das revistas ofrecen o texto completo de todos os números publicados.
Idioma: catalán
Recurso a texto completo Recurso referencial Revistas Científicas Complutenses
Materia: multidisciplinar
Contido: revistas científicas de distintas materias editadas polo Servizo de Publicacións da UCM e outras revistas editadas polos departamentos da UCM, todas elas a texto completo.
Cobertura: depende do título
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial SciELO
Contido: biblioteca virtual que contén unha colección de revistas científicas de 11 países latinos, permitindo o acceso ao texto completo de moitos artigos.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Scitation
Materia: ciencias e tecnoloxía
Contido: revistas, actas de congresos, libros electrónicos, normas, patentes e bases de datos.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Cristina Naveiras Villasuso

Cristina Naveiras Villasuso
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167000

Picture: Pedro Incio

Pedro Incio
Xefe da Sección de Información e Referencia
Tel: (+34) 981.167.000

Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000