FIADOR
Fiador: Información e documentación
Información e documentaciónSelección de recursos de pago e gratuítos sobre información e documentación. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Apps para móbiles

Recurso a texto completo Recurso referencial Information Professional's Glossary
Contido: Presentado pola Escola de Información de Recursos e Bibliotecas de Ciencias, da Universidade de Arizona

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial LISTA
Contido: indiza publicacións periódicas, ademais de libros, informes de investigación e actas de congresos sobre biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, buscas de información e xestión da información.
Cobertura: 1960-
Idioma: inglés

Bases de datos gratuítas

Recurso referencial Current Cites
Contido:citas bibliográficas de artígos, libros e documentos dixitais sobre biblioteconomía e documentación
Recurso a texto completo Recurso referencial Digitalia
Referencias bibliográficas e tamén acceso ao texto completo de documentos do ámbito das bibliotecas, arquivos e documentación.

Congresos, simposios

Recurso a texto completo Recurso referencial RecBib: recursos bibliotecarios
Contido: información de traballos, oposicións, cursos, eventos, artigos e novas dentro do ámbito da biblioteconomía, a documentación e a información en xeral. Ademais dan acceso a unha colección de máis de 8000 enlaces a páxinas web adicadas a bibliotecas, arquiivos e centros de documentación, así como a outras de temática relacionada.
Idioma: español

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Recurso referencial ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science
Contido: dicionario en liña para a biblioteconomía e as ciencias da información.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial ANABAD
Contido: a Federación Española de Asociaciones de  Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas é unha asociación profesional de ámbito estatal, creada no ano 1949. Está dividida en ramas profesionais (arquivos, bibliotecas, museos e centros de documentación) e en cinco asociacións territoriais (Aragón, Castela-A Mancha, Galicia, A Rioxa e Murcia). Contén un catálogo xeral das publicacións da asociación e ligazóns de interese a outras asociacións.
Idioma: español
Recurso referencial FESABIB: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentacióny Museística
Contido:Aa Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) é unha entidade de dereito privado, sen ánimo de lucro, fundada en 1988 col fin de reunir as asociacións profesionais máis relevantes dol sector.
Recurso referencial IFLA International Federation Of library Associations and Institutions
Contido:recolle publicacións da IFLA, actividades e servizos. Información das conferencias e acceso ao texto completo dos relatorios
Recurso a texto completo Recurso referencial Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)
Contido: a Rede de Bibliotecas Universitarias Españolas Rebiun é unha comisión sectorial da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) desde 1994. Constitúe un organismo estable no que están reprentadas todas as bibliotecas universitarias e científicas españolas.
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Internet library for librarians
Contido: recursos de información para bibliotecarios desde 1994.
Idioma: inglés

Recurso referencial LibrarySpot
Contido: directorio de recursos e fontes de referencia

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial e-LIS
Contido: creado en 2003, e-LIS é o repositorio internacional de acceso aberto a documentos científico-técnicos, publicados e inéditos sobre biblioteconomía e ciencias da información.
Idioma: inglés

Revistas-e

Recurso referencial Temaria (revistas dixitais de biblioteconomía e documentación)
Contido:indiza artigos de revistas científicas españolas de información e documentación en entorno web.
Idioma: español
Especialista na materia
Picture: Consolación Cubero

Consolación Cubero
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Casa do Patín
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000