FIADOR
Fiador: Artes e humanidades
Arte e HumanidadesSelección de recursos de pago e gratuítos sobre artes e humanidades.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Recurso referencial ISOC - Humanidades
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbito das humanidades.
A base de datos se puede consultar completa o por áreas tematicas das humanidades: Cobertura: 1975-
Idioma: español
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Scopus
Contido: base de datos que contén unha grande cantidade de revistas publicadas por miles de editores internacionais. Inclúe patentes e web sites integradas, así como dous métricas de factor de impacto da investigación como son Scimago Journal Rank (SCR) e SNIP (Source-normalized impact Paper) da Universidade de Leiden.
Cobertura: 1996-
Idioma: inglés
Máis axuda:

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Dialnet
Contido: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en Internet. Recopila e proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías colectivas, teses de doutoramento, libros, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Getty Research Portal
Portal en liña que ofrece acceso a textos dixitalizados de historia do arte.
Recurso referencial Sumarios ISOC
Contido: a Base de Datos ISOC recompila e difunde desde 1976 a produción científica da área das ciencias humanas e sociais publicada en revistas españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre as seguintes áreas temáticas: antropoloxía , arqueoloxía, e prehistoria, arte, biblioteconomía e documentación, ciencias políticas, dereito, economía, educación , filosofía, geografía, historia, lingüistíca e literatura, psicoloxía, socioloxía, urbanismo e estudos sobre America Latina.
Idioma: español

Bibliotecas virtuais

Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Biblioteca Digital Hipánica
Contido: proxecto de dixitalización da Biblioteca Nacional de España, que inclúe libros, manuscritos, partituras, fotografías, listaxes de reprodución dixital, impresión de libros baixo demanda, etc.
 
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Biblioteca Digital Mundial
Contido: biblioteca dixital internacional creada pola Biblioteca do Congreso de Estados Unidos e a UNESCO. Os seus obxectivos son promover o entendemento internacional e intercultural; aumentar o volume e a variedade dos contidos culturais en Internet; proporcionar recursos a educadores, académicos e público en xeral; e acadar, coa participación de institucións de diversos países, a redución da fosa dixital tanto entre países como entre a poboación de cada un deles. O material dispoñible inclúe manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicais, grabacións, películas, fotografías, documentos de arquitectura, así como outros materiais culturais.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia CER.ES
Catálogo colectivo en liña, que reúne información e imaxes dunha importante selección dos bens culturais que forman as coleccións de tódolos museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España. Publica máis de 235.000 bens culturais e máis de 427.000 imáxes, pertencentes a 80 museos. CER.ES permite realizar búsquedas xerais e avanzadas en tódolos museos o nunha selección realizada polo usuario. É posible consultar no catálogo de cada un dos museos ou nunha ou varias agrupacións por tipoloxía de museo, ubicación xeográfica ou titularidade.

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Recurso referencial Internet Encyclopedia of Philosophy
Contido: enciclopedia de filosofía. Permite busca alfabética ou por tesauro. Ofrece tamén unha colección a texto completo de textos relevantes de filosofía. Clasificación cronolóxica da filosofía occidental, desde os gregos ata a actualidade.
Idioma: inglés
Recurso referencial Tesauros-Diccionarios del patrimonio cultural de España
Contido: recurso cuxo obxectivo é dar a coñecer a riqueza dos nosos bens culturais mediante o vocabulario utilizado para a súa identificación, clasificación, descripción e catalogación.
 

Humanidades dixitais

Recurso a texto completo Recurso referencial Alliance of Digital Humanities Organization
Contido: a ADHO promove e apoia a investigación dixital e o ensino a través de todas as artes e as disciplinas humanísticas. Actúa como unha forza de asesoramento baseado na comunidade, e apoia a excelencia na investigación, a publicación, a colaboración e a formación.
As seguintes organizacións son membros actuais de ADHO: Asociación Europea de Humanidades Digitales (EADH); Asociación para las computadoras y las Humanidades (ACH); entre outras.
Idioma: inglés

Recurso a texto completo Recurso referencial Digital.humanities@Oxford
Contido: información sobre as actividades, os recursos e as instalacións sobre as humanidades dixitais na Universidade de Oxford.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso referencial Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
Contido: centro de investigación do CSIC, cuxo campo de actuación abarca as distintas disciplinas humanísticas, con referencia sempre a Galicia.
 
Recurso referencial Instituto del Patrimonio Cultural de España
Contido: institución do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuxo cometido é a investigación, conservación e restauración dos bens que conforman o Patrimonio Cultural.
 
Recurso referencial Real Academia de la Historia
Contido: institución encargada do estudo da historia de España, tanto antiga como moderna, política, civil, eclesiástica, militar, das ciencias, letras, artes..., é dicir, dos diversos eidos da vida, civilización e cultura dos pobos españois.

Libros académicos en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial OAPEN
Contido: biblioteca en liña e plataforma de publicación de libros electrónicos de humanidades e ciencias sociais.
Recurso a texto completo Algún texto completo dispoñible Recurso referencial OpenEdition Books
Contido: plataforma de libros en ciencias sociais e humanidades, dos que máis da metade son de acceso libre.

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial JURN
Motor de busca dedicado á indización de revistas electrónicas open access de artes e humanidades.

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial Documentos del Arte Latinoamericano y Latino del Siglo XX
Contido:arquivo dixital que ofrece acceso ás fontes e a documentación que analiza o desenvolvemento da arte do século vinte de Latinoamérica e dos latinos residentes nos Estados Unidos.
Recurso a texto completo Recurso referencial Europeana
Contido:  Portal que actúa como punto de acceso único a millóns de recursos dixitais de arquivos, museos, bibliotecas e coleccións audiovisuais europeas. Máis de 2.200 institucións europeas contribuíron á súa creación e desenvolvemento dende o Rijksmuseum, a British Library ou o Louvre ata arquivos rexionais e museos locais de todos os membros da Unión Europea
Recurso a texto completo Recurso referencial Galiciana
Contido: Ten como obextivo nonsó a dixitalización dos fondos patrimonais máis relevantes para Galicia, senón tamén a normalización do acceso medianta a aplicacion das últimas diectrices e standares nacionais e internacionais.  A súa finalidade e lograr a máxima visibilidade dos recursos dixtais integrados nela  e a interoperabilidade cos principais proxectos de dixitalización de hoxe en día
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial Hispana
Contido:Directorio e recolector de recursos dixitais procedentes de repositorios universitarios españoles e de bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Recurso referencial Ingenta Connect
Contido: permite a consulta de publicacións de investigación de todo o mundo (revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.).
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX JSTOR - Artes y Ciencias I, II y III
Contido: 587 títulos (coleccións pechadas)
Cobertura: século XVIII-
Idioma: inglés
Termos de uso:
  • Os usuarios autorizados terán dereito a facer unha copia impresa e unha copia electrónica con fins de almacenamento, dun artigo ou artigos do arquivo sin fins comerciais.
  • Préstamo interbibliotecario: só materiais impresos.

Recurso a texto completo Recurso referencial Project MUSE
Contido: colección de revistas de ciencias sociais e humanidades publicadas por editoriais universitarias.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Revistas CSIC
Contido: revistas electrónicas do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Idioma: español

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Open Library of Humanities
Contido: plataforma para as humanidades de acceso aberto con revisión por pares liderada por académicos e con apoio internacional.
Especialista na materia
Picture: Cristina Naveiras Villasuso

Cristina Naveiras Villasuso
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Pedro Incio

Pedro Incio
Xefe da Sección de Información e Referencia
Tel: (+34) 981.167.000

Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000