FIADOR
Fiador: Estudos lingüísticos e literarios españois
Estudos lingüísticos e literarios españois

Selección de recursos de pago e gratuítos sobre estudos lingüísticos e literarios en lingua española. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial CSIC
Contido: produción científica publicada en España desde os anos 70, recolle fundamentalmente artigos de revistas científicas. De forma selectiva inclúe actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías. Está integrada polas seguintes bases de datos:
 • ISOC (ciencias sociais e humanidades)
 • IME (medicina)
 • ICYT (ciencia e técnica)
 • DATRI (transferencia de resultados de investigación)
 • CIRBIC (catálogo dos fondos existentes nas bibliotecas do CSIC: CIRBICL, monografías; CIRBICR, revistas).
Idioma: español

Bases de datos gratuítas

Recurso referencial BETA : Bibliografía Española de Textos Antiguos
Contido: base de datos bio-bibliográfica sobre textos medievais escritos en español o en calquera dos seus dialectos afíns, como o leonés, o navarro, o aragonés e o mozárabe; tamén se interesa polos textos alxamiados, xa estén en caracteres árabes ou hebreos. Forma parte do proxecto Philobiblon.
Idioma: español, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Biblioteca Digital del Siglo de Oro
Contido: resultado do traballo do Seminario Interdisciplinar para Estudio de la Literatura Áurea Española (SIELAE), da Universidade da Coruña e varios proxectos de investigación. Este portal ofrece, para o uso de investigadores e público interesado, fontes para a investigación na literatura, a historia, a historia do libro e bibliotecas e a historia do arte dos séculos XVI e XVII. Dá acceso a bases de datos, edicións dixitalizadas (facsimilares e de textos transcritos) que ten que ver con: inventarios de bibliotecas particulares ou institucionais do Século de Ouro, emblemática, relacións de sucesos, polianteas, enciclopedias, repertorios de lugares comúns, mitografías e fontes de erudición.
Idioma: español
Recurso referencial BIPA: Bibliografía de la Poesía Áurea
Contido: base de datos bio-bibliográfica sobre poesía española dos Séculos de Ouro (XVI-XVII). Forma parte do proxecto Philobiblon
Idioma: español, inglés
Recurso referencial Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Contido: Sección do portal da AHLM que permite a búsqueda dos traballos realizados sobre literatura medieval hispánica desde 1940 ata a actualidade.
Cronoloxía: 1940-
Idioma: español
Recurso a texto completo Cancionero Virtual
Contido: páxina creada pola Universidade de Liverpool que, en colaboración coas universidades de Birmingham e Barcelona, intenta recopilar toda a poesía medieval do Cancionero Castellano do século XV.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Convivio : poesía medieval y cancioneros
Contido: base de datos especializada na lírica medieval e os cancioneiros, auténticas antoloxías poéticas, en lingua española, catalana e provenzal, que nos aproxima ao mundo da cultura cortés. Pódese acceder ás edicións facsímiles dos textos.
Idioma: español, catalán, provenzal
Recurso a texto completo CORDE
Contido: (Corpus Diacrónico del Español): corpus textual de todas ás épocas e lugares en que se falou español, desde os inicios do idioma ata o ano 1975, en que limita co corpus de referencia del español actual (CREA). O CORDE está deseñado para extraer información coa que estudar as palabras e os seus significados, así como a gramática e o seu uso a través do tempo.
Idioma: español
Recurso a texto completo Corpes XXI
Contido: Corpus do español do Século XXI.
Idioma: español
Recurso a texto completo Corpus del español
Contido: ferramenta que permite facer búsquedas entre más de 100.000.000 palabras procedentes de más de 20.000 textos del español de los siglos XIII al XX.
Idioma: español, inglés
Recurso a texto completo CREA
Contido: corpus de referencia do español actual.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Dialnet
Contido: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en Internet. Recopila e proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías colectivas, teses de doutoramento, libros, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Hispadoc : estudio del español
Contido: base de datos que recolle artigos de revistas e monografías relacionados coa  filoloxía hispánica e o estudo do español, aos que se irán incorporando progresivamente outras materias como a crítica literaria e lingüística, así como outros obxectos documentais como as tesis doctorais, as obras colectivas e as actas de congresos.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Portal del léxico hispánico
Contido:realizado polo Grupo de Lexicografía y Diacronía da Universidade Autónoma de Barcelona, é un centro de información que almacena datos bibliográficos, lingüísticos e documentais sobre o vocabulario das linguas románicas da Península Ibérica e as súas respectivas variedades. Consta de tres bancos de datos relacionados desde os que se pode acceder ás referencias bibliográficas compiladas (Banco de Bibliografía), á información sobre o léxico analizado en estudos científicos (Banco de Léxico) e á documentación textual e lexicográfica de palabras (Banco de Documentación). O acceso en liña é gratuíto, aínda que hai que rexistrarse previamente.
Idioma: español

Bibliotecas virtuais

Recurso a texto completo Recurso referencial Biblioteca virtual de la Red ELE
Contido: biblioteca virtual da Red Electrónica de Didáctica del Español como Lingua Extranxeira. É un espazo para aloxar materiais variados (artigos, traballos de mestrado, teses, materiais audiovisuais, etc.) de interese para a formación do profesorado de ELE e para a insenanza/aprendizaxe do español como lingua estranxeira.
Recurso a texto completo Recurso referencial Biblioteca Virtual de la Filología Española
Directorio bibliográfico de diccionarios, gramáticas, libros de historia de la lengua, de ortografía, ortología, prosodia, métrica, diálogos...
Contén exemplares dixitalizados de máis de duascentas bibliotecas virtuais de todo o mundo, así como do repositorio de obras dixitalizadas de Google Books, HathiTrust, Internet Archive, Europeana, Dixital Public Library of America (DPLA), etc.
Recurso a texto completo Recurso referencial Poliantea : enciclopedias, repertorios de lugares comunes y misceláneas de erudición humanística
Contido: biblioteca dixital, elaborada pola Universidade da Coruña, que contén bibliografía primaria e secundaria de obras publicadas entre os séculos XVI-XVIII que reúnen coñecementos de tipo enciclopédico.
Idioma: español

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial Hypotheses
Contido: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.
Idioma: español, francés, inglés, alemán.

Catálogos

Recurso a texto completo Recurso referencial Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Contido:Descrición e localización de libros e outros fondos bibliográficos, depositados en bibliotecas e institucións públicas ou privadas, que pola súa singularidadeou riqueza forman parte do Patrimonio Histórico Españo.
O CCPB responde a un programa conjunto do Miniterio de Eeducación, Cultura e Deporte e as  Comunidades Autónomas, de acordo coa Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso referencial Diccionario de la RAE
Contido: o Diccionario de la lengua española (DRAE) é a obra de referencia da Academia. A edición actual (a 22.ª, publicada en 2001) inclúe máis de 88.000 entradas.
Idioma: español
Recurso referencial Diccionario panhispánico de dudas (DP)
Contido: o dicionario panhispánico de dúbidas cuxa primeira edición impresa -outubro 2005- pódese consultar aquí, da resposta, desde o punto de vista da norma culta actual, as dúbidas lingüísticas máis habituais (ortográficas, léxicas e gramaticais) no uso do español.
Idioma: español
Recurso referencial DICE : Diccionario de colocaciones del español
Contido: diccionario especializado no fenómeno léxico das colocacións na língua española.
Idioma: español

Recurso referencial Dicionarios Larousse
Contido: dicionarios bilingües español, inglés, francés, italiano e alemán.
Idioma: multilingüe
Recurso referencial Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española
Contido: diccionario de diccionarios, editado pola RAE,  que contén todo o léxico do español desde o seculo XV ata o XX, recollido, sistematizado, definido e inventariado polos máis importantes repertorios lexicográficos dedicados ao español.
Idioma: español
recogido, sistematizado, definido e inventariado
diccionario de diccionarios, un diccionario que contiene todo el léxico de la lengua española desde el siglo xv hasta el xx, tal y como es recogido, sistematizado, definido e inventariado por los más importantes repertorios lexicográficos, sean monolingües o bilingües, dedicados a la lengua española - See more at: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico#sthash.KIlqyHS7.dpuf
diccionario de diccionarios, un diccionario que contiene todo el léxico de la lengua española desde el siglo xv hasta el xx, tal y como es recogido, sistematizado, definido e inventariado por los más importantes repertorios lexicográficos, sean monolingües o bilingües, dedicados a la lengua española - See more at: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico#sthash.KIlqyHS7.dpuf

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Fundéu BBVA
Contido: institución sen ánimo de lucro que ten como principal obxectivo impulsar o bon uso do idioma español nos medios de comunicación.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Real Academia Española
Contido: web da institución que recolle multitude de recursos como: diccionarios, bancos de datos, corpus lingüísticos, gramáticas e ortografías da língua española.
Idioma: español

Portais de revistas en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial REDIB
Materia: multidisciplinar
Substitúe a: e-Revistas
Contido: plataforma de agregación de contidos científicos e académicos en formato electrónico producidos no ámbito iberoamericano; máis de 1.000 revistas e de 300.000 artigos
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso a texto completo Parnaseo
Contido: servidor web de literatura española, estructurado en diferentes seccións: Lemir: revista española a texto completo sobre literatura española medieval e do Renacemento; Ars Theatrica: base de datos bibliográfica sobre teatro español, crítica e teoría teatral, actores,...etc.; Historia de la Imprenta Valenciana S. XVI, ligazóns literarios, etc.
Cronoloxía: Idade Media ata a actualidade
Idioma: español

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Contido: ofrece un fondo virtual de obras en linguas hispánicas con acceso gratuíto desde calquera lugar do mundo a través de internet. O catálogo presenta: libros en versión texto dixital e facsimilar, periódicos e revistas, teses doctorais, arquivos sonoros e audiovisuais, vídeos en Lingua de Signos Española, imaxes...
Idioma: español

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Revistas CSIC
Contido: revistas electrónicas do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Idioma: español

Revistas en acceso aberto

Janus : estudios sobre el Siglo de Oro
Contido: revista dixital da Universidade da Coruña, cuxos obxectivos son acoller:
- resultados de investigación relacionados coa Literatura Española dos séculos XVI e XVII desde perspectivas multidisciplinares,
- colaboracións sobre distintos aspectos da Literatura e a cultura española, europea e hispanoamericana da Idade Moderna, especialmente os relacionados cos campos da Emblemática, Relacións de Sucesos, Enciclopedias renacentistas (Polianteas) e Inventarios e Bibliotecas dos séculos de Ouro,
- traballos do campo comunmente denominado Humanidades Dixitais
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Latindex
Contido: sistema rexional de información en liña para revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Redalyc
Contido: rede de revistas científicas de América Latina e o Caribe, España e Portugal.
Idioma: español
Especialista na materia
Picture: Marta Lago

Marta Lago
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Carmen Rodríguez Veiga

Carmen Rodríguez Veiga
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Rosa Martínez Val

Rosa Martínez Val
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Filoloxía
Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000