FIADOR
Fiador: Enxeñaría naval
Enxeñaría naval e naútica


Selección de recursos de pago e gratuítos sobre enxeñaría naval e naútica. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Ver contido suscrito en SFX IEEE Xplore
Contido: ofrece acceso ao texto completo de máis de tres millóns de documentos da literatura mundial (publicacións periódicas, actas de congresos, normas, libros, cursos de formación) con máis calidade técnica en enxeñaría e tecnoloxía.
Cobertura: revistas, 1988- ; relatorios de congresos, 1953- ; normas 1988-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Recurso referencial ÍnDICEs CSIC: ciencia y tecnología
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle a literatura científica contida en publicacións españolas de ciencia e tecnoloxía.
Cobertura temática: agronomía, astronomía, astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, farmacología, física, matemáticas, química; e tecnologías tales como: aeronáutica, alimentación, bioquímica, biotecnoloxía, carbón e petróleo, construcción, eléctricas, electrónica, enerxética, espacio, ferrocarrís, industrial, instrumentación, materiales, mecánica, médica, medio ambiente, metalúrxica, minera, naval, nuclear, Ordenadores, planificación urbana, produtos metálicos, química, Telecomunicacións, textil e transportes.
Cobertura: 1979-
Idioma: español

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Bibliotècnica
Contido: recursos web de interese politécnico. Permite buscas por materia, título, URL, etc.. Inclúe unha breve descrición da páxina analizada.
Idioma: catalán, castelán, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Depósito Traballos Fin de Carreira (UPC)
Contido: UPCommons contén os proxectos e traballos fin de carreira, teses e memorias de licenciatura das distintas escolas e facultades da UPC.
Idiomas: español, catalán, inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial ANAVE
Contido: organización empresarial de ámbito nacional que coordina, representa, xestiona, fomenta e defende os intereses das empresas navieiras españolas. Selecciona webs sobre organismos internacionais, publicacións, asociacións, portos e novidades web no ámbito marítimo.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM)
Contido: organización sen ánimo de lucro fundada en 1957 que reúne representantes dos servizos de axuda á navegación de preto de 80 países para a coordinación técnica, e para compartir información e coordinación de melloras no eido.
Idioma: inglés, español e francés
Recurso a texto completo Recurso referencial International Maritime Organization
Contido: páxina da IMO (organización especializada das Nacións Unidas responsable da seguridade e protección da navegación e de previr a contaminación do mar polos buques) con información marítima a nivel mundial.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Marina Mercante
Contido: páxina da Marina Mercante con información sobre seguridade marítima e contaminación, normativa, radiocomunicacións, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Puertos del Estado
Contido: xestiona todo tipo de información asociada ao transporte de mercadorías por mar, tren, estrada e avión. Ofrece datos estatísticos e información meteorolóxica.
Idioma: español, catalán, euskera, galego, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial RINA
Contido: páxina da RINA con información sobre eventos, publicacións, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Salvamento Marítimo
Contido: web oficial de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, con novas, publicacións, seguridade naútica, radioavisos, información meteorolóxíca, ...
Idioma: español, catalán, galego, euskera, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial SNAME
Contido: comunidade internacional para profesionais marítimos con publicacións, eventos, novas, etc.
Idioma: inglés

Normas

Recurso a texto completo Recurso referencial AENOR
Contido: desde a súa web pódese acceder a a novas sobre normalización e calidade, ao catálogo de normas UNE (consultables desde a base de datos AENORmás). Tamén ten unha sección con ligazóns aos principais organismos internacionais de normalización: ISO, IEC e ITU, e a axencias nacionais de normalización de diferentes países europeos e dos Estados Unidos.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial IEEE Standars Association
Contido: normas acordadas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial MARPOL 73/78
Contido: edición refundida de 2002 do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978. Para ver edicións máis recentes consulta o catálogo da Biblioteca.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial SCTW
Contido: regula as ensinanzas naúticas para todo o mundo.
Idioma: inglés
Recurso referencial SOLAS
Contido: información sobre o Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar de 1974. Para ver os protocolos máis recentes que o emendan, consulta o catálogo da Biblioteca.
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso referencial Barcos y yates
Contido: directorio de empresas de barcos e naútica.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Maritime Global Net
Contido: web deseñada por unha empresa experta no servizo de información sobre tráfico marítimo. Dispón de novas, eventos, e dunha listaxe de empresas sobre o sector.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Open Sea Chart
Contido: directorio de cartas de navegación libres.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia SkyVector
Contido: visualizador de cartografía aeronáutica.
Idioma: inglés

Revistas electrónicas

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Ingenta Connect
Contido: permite a consulta de publicacións de investigación de todo o mundo (revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.).
Idioma: inglés

Sociedades de clasificación

Recurso a texto completo Recurso referencial ABS
Contido: páxina da American Bureau of Shipping, sociedade que elabora certificacións sobre o bo estado do buque. Detalla unha listaxe exhaustiva de requisitos que deben cumprirse no deseño, construción e mantemento dos buques para garantir a súa navegabilidade.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Bureau Veritas
Contido: sociedade que elabora certificacións sobre o bo estado do buque. Detalla unha listaxe exhaustiva de requisitos que deben cumprirse no deseño, construción e mantemento dos buques para garantir a súa navegabilidade.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Det Norske Veritas
Contido: sociedade que elabora certificacións sobre o bo estado do buque. Detalla unha listaxe exhaustiva de requisitos que deben cumprirse no deseño, construción e mantemento dos buques para garantir a súa navegabilidade.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial IACS
Contido: portal da Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Web de referencia nos aspectos de deseño, construción e mantemento de buques.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Lloyds Register
Contido: sociedade que elabora certificacións sobre o bo estado do buque. Detalla unha listaxe exhaustiva de requisitos que deben cumprirse no deseño, construción e mantemento dos buques para garantir a súa navegabilidade.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Virginia  Rivas

Virginia Rivas
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Beatriz  Regueira

Beatriz Regueira
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da ETS de Naútica
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000