FIADOR
Fiador: Enxeñaría civil
Enxeñaría civilSelección de recursos de pago e gratuítos sobre enxeñaría civil. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Ver contido suscrito en SFX IEEE Xplore
Contido: ofrece acceso ao texto completo de máis de tres millóns de documentos da literatura mundial (publicacións periódicas, actas de congresos, normas, libros, cursos de formación) con máis calidade técnica en enxeñaría e tecnoloxía.
Cobertura: revistas, 1988- ; relatorios de congresos, 1953- ; normas 1988-
Idioma: inglés

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Bibliotècnica
Contido: recursos web de interese politécnico. Permite buscas por materia, título, URL, etc.. Inclúe unha breve descrición da páxina analizada.
Idioma: catalán, castelán, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Depósito Traballos Fin de Carreira (UPC)
Contido: UPCommons contén os proxectos e traballos fin de carreira, teses e memorias de licenciatura das distintas escolas e facultades da UPC.
Idiomas: español, catalán, inglés

Catálogos

Recurso a texto completo Recurso referencial Catálogo da rede de bibliotecas do CEDEX
Contido: o fondo documental desta rede está composto por documentos de carácter técnico e científico, especializados en materias propias da enxeñaría civil (estradas, materiais, estruturas, obras hidráulicas, portos e costas, medio ambiente, xeotecnia, etc.).
Idioma: español

Congresos, simposios

Recurso a texto completo Recurso referencial Transportation Research Board of the National Academies
Contido: congresos, seminarios e xornadas sobre transportes. Axenda mantida pola Transportation Research Board.
Idioma: inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Dicionario Beigbeder Politécnico Online
Contido: o máis moderno, extenso e útil dicionario bilingüe inglés-español/español-inglés en ciencia e tecnoloxía on line. Actualizado con máis de 500.000 voces e 2.000.000 de acepcións. É a obra do doutor, enxeñeiro e lexicógrafo Federico Beigbeder.
Idioma: inglés, español

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial American Iron and Steel Institute (AISI)
Contido: Steelworks é a páxina da AISI. Contén novas, políticas, estatísticas e recursos sobre a industria do aceiro.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial American Society of Materials International (ASM)
Contido: páxina da ASM con novas, eventos, cursos, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ASCE: American Society of Civil Engineering
Contido: web informativa das actividades internacionais desta sociedade.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ASTM
Contido: páxina da American Society for Testing and Materials con normas, publicacións e novas.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia
Contido: novas, publicacións, actividades, etc.
Idioma: galego, español
Recurso a texto completo Recurso referencial Fundación dos Ferrocarrís Españois
Contido: páxina das actividades culturais desta fundación, inclúe información sobre o Museo do Ferrocarril, a revista Vía Libre, a base de datos DOCFET que contén referencias bibliográficas de artigos publicados en revistas técnicas ferroviarias e ligazóns a outras páxinas do mundo do ferrocarril.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial RILEM: International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures
Contido: páxina da Unión Internacional de Laboratorios e Expertos en Materiais de Construción, Sistemas e Estruturas, con novas, eventos, etc.
Idioma: inglés

Normas

Recurso a texto completo Recurso referencial AENOR
Contido: desde a súa web pódese acceder a a novas sobre normalización e calidade, ao catálogo de normas UNE (consultables desde a base de datos AENORmás). Tamén ten unha sección con ligazóns aos principais organismos internacionais de normalización: ISO, IEC e ITU, e a axencias nacionais de normalización de diferentes países europeos e dos Estados Unidos.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial CTE: Código Técnico de Edificación
Contido: é o marco normativo que establece as esixencias que deben cumprir os edificios en relación cos requisitos básicos de seguridade e habitabilidade.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial IEEE Standars Association
Contido: normas acordadas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Instrucción de acero estructural EAE
Contido: Real decreto 751/211, de 27 de maio, polo que se aproba a " Instrucción de acero estructural EAE"  que ten como obxecto establecer os requisitos que deben cumprir as estruturas executadas en aceiro, relativas a seguridade estrutural, seguridade en caso de incendio e protección do medio ambiente.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Instrucción de hormigón estructural EHE 08
Contido: Real decreto 1247/2008, de 18 de xullo, polo que se aproba a “Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)” que ten por obxecto regular o proxecto, execución e control das estruturas de formigón, tanto en obras de edificación como de enxeñería civil, co obxecto de acadar a adecuada seguridade destas, preservando a das construccións que nela se sustentan e a dos usuarios que as utilizan.
Idioma: español
Recurso referencial ISO: International Organization for Standardization
Contido: páxina da Organización Internacional de Normalización.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ROM: recomendaciones de obras marítimas
Contido: normas e recomendacións de enxeñaría marítima e portuaria.
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)
Contido: integra a través de Internet os datos, metadatos, servizos e información de tipo xeográfico que se producen en España, a nivel nacional, rexional e local.
Idioma: español

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Recurso referencial e-Revistas: Ingeniería y Tecnología
Contido: plataforma de acceso aberto de revistas científicas electrónicas españolas e latinoamericanas. Directorio de revistas de enxeñaría e tecnoloxía.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Ingenta Connect
Contido: permite a consulta de publicacións de investigación de todo o mundo (revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.).
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Revista de Obras Públicas
Contido: revista de carácter científico e técnico de enxeñaría civil.
Idioma: español

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Pilar  Roel

Pilar Roel
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da ETS de Camiños
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000