FIADOR
Fiador: Economía e empresa
Economía e empresaSelección de recursos de pago e gratuítos sobre economía e empresa. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Balance of Payments Statistics
Contido: o Fondo Monetario Internacional publica unha serie de datos temporais dos seus préstamos, os tipos de cambio e outros indicadores económicos e financeiros. Inclúe:
 • Balance of Payments Statistics (BOPS)
 • Direction of Trade Statistics (DOTS)

Idioma: inglés


Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Business Source Premier
Contido: acceso ao texto completo de artigos de revistas de comercio, negocios, etc. A súa interface de busca, a 'business searching interface', ofrece tamén procuras por perfís de empresa, do sector, informes por país, estudos de mercado, etc.
Cobertura: 1922-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Direction of Trade Statistics
Contido: o Fondo Monetario Internacional publica unha serie de datos temporais dos seus préstamos, os tipos de cambio e outros indicadores económicos e financeiros. Inclúe:
 • Balance of Payments Statistics (BOPS)
 • Direction of Trade Statistics (DOTS)
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial DSI Campus Solution
Contido: colección de preto de 100 bases de datos de estatísticas procedentes dalgunhas das fontes máis importantes (UNIDO, IMF, OECD, Eurostat, etc.) accesibles desde unha mesma plataforma de consulta.
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial EconLit
Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos e libros
Cobertura: 1969-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Economist Historical Archive
Contido: edición facsimilar completa de The Economist, a publicación semanal máis consultada polos estudosos e interesados en política, negocios, comercio e temas de actualidade a nivel mundial. Esta colección contén 8.000 ediciones e máis de 600.000 páxinas, EHA ofrece imaxes en cor, diversos índices de busca, suplementos por tema e área, así como unha galería de portadas e unha selección de táboas financeiras que poden ser exportadas.
Cobertura: 1843-2009
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Emerald Emerging Markets Case Studies
Contido: colección en liña de estudos de casos revisados por profesionais que se centra na toma de decisións comerciais e o desenvolvemento da xestión empresarial no contorno de mercados globais emerxentes (rexións emerxentes de Asia, América latina, África, leste de Europa e Oriente Medio)
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Financial Times Historical Archive
Contido: edición facsimilar completa de The Financial Times, a publicación diaria sobre negocios máis coñecida a nivel mundial.
Cobertura: 1888-2009
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Regional Business News
Contido: base de datos que inclúe acceso a texto completo en html a revistas de negocios de ámbito rexional, xornais e información publicada en Internet, que cubre todas as áreas metropolitanas e rurais de Estados Unidos. Actualízase diariamente.
Cobertura: 1984-
Idioma: inglés

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial SABI
Contido: información sobre empresas ou grupos de empresas españolas, permite buscar según diversos criterios: nome, NIF, localización, actividade, nº de empregados, datos financeiros, etc. Proporciona informes en calquera tipo de formato, análises detalladas, ilustracións de balances, tipos de comparacións por gráficos. Pódese exportar a información directamente a Excel.
Idioma: español e inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Westlaw Contrata
Contido: lexislación e xurisprudencia. Distingue tres ámbitos normativos: contratos do sector público (baseado na Lei 30/2007, de 30 de outubro, dos contratos do sector público), sectores especiales (baseado na Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores especiais) e un terceiro ámbito para os contratos públicos de Navarra (baseado na Lei Foral 6/2006, de 9 de xuño, dos contratos públicos de Navarra). Actualización diaria
Idioma: español, catalán, euskera, galego, valenciano.

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial World Banking Abstracts
Contido: proporciona acceso inmediato a resumos de artigos importantes publicados internacionalmente por máis de 400 institucións bancarias e financeiras, clasificados por temas e completamente indexados. Os resumos son extraídos de diarios, revistas, informes de investigación de EEUU, a Reserva Federal de Bancos, o instituto de investigación EC e universidades de todo o mundo
Idioma: inglés

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Banco de España
Contido: páxina con estatísticas, publicacións a texto completo, normativa, etc.
Idioma: español, galego, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Banco Mundial-World DataBank
Contido: o Banco Mundial e unha fonte de asistencia financeira e técnica para o desenvolvemento de países de todo o mundo, formado por 185 institucións, permite atopar documentos oficiais da Banca Mundial. Podemos destacar entre todas as bases de datos deste ortanismo: World DataBank e World Development Indicators
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Comisión Europea: bases de datos e indicadores económicos
Contido: datos oficiais publicados por Eurostat (Oficina Estatística da Unión Europea), en estreita colaboración cos institutos nacionais de estatística dos Estados membros da UE, mentres que os datos monetarios e financeiros son proporcionados principalmente polo Banco Central Europeo, en colaboración co Sistema Europeo de Bancos Centrais. No que se refire aos países non pertencentes á UE, as estatísticas son proporcionadas por organizacións internacionais tales como as Naciones Unidas, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico).
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Eurostat
Contido: páxina web da Oficina de Estatística da EU, no portal EUROPA. Acceso á estatísticas rexionais, de economía e finanzas, transportes, industria e servizos... etc. da Unión Europea.
Idioma: inglés, alemán, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial OECD Stat Extracts
Materia: economía e ciencias sociaís e políticas
Contido: acceso ás estatísticas gratuítas da Organisation for Economic Co-operation and Development.
Idioma: inglés, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial RePEc
Contido: acceso a literatura especializada, papeis de traballo, prepublicacións, informes, teses de doutoramento...etc. sobre economía e empresa.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo World Development Indicators
Contido: o Banco Mundial é unha fonte de asistencia financeira e técnica para o desenvolvemento de países de todo o mundo. Formado por 185 institucions, permite atopar documentos oficiais da banca mundial.
Idioma: inglés

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial Paul Krugman's Blog
Contido: blog do premio Nobel de economía de 2008, Paul Krugman, que trata de como a política é a única solución á crise económica. Hai unha versión en español do diario El País.
Idioma: inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Palgrave Dictionary of Economics
Contido: contén máis de 1800 artigos sobre economía elaborados por uns 1500 economistas de primeira liña mundial. Correspóndese coa 2ª edición de The new Palgrave dictionary of Economics, editado por Steven N. Durlauf e Lawrence E. Blume. Permite a busca por autores e por materias e o acceso ao texto completo dos artigos.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial Banco Central Europeo
Contido: páxina do Banco Central Europeo con novas, eventos, publicacións, estatísticas, etc.
Idioma: inglés, español
Recurso a texto completo Recurso referencial Centre for Economic Policy Research
Contido: páxina do CEPR con publicacións, eventos, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Fondo Monetario Internacional (FMI)
Contido: novas, vídeos, datos e estatísticas, ..., do FMI.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Fundación de Estudios de Economía Aplicada
Contido: páxina de FEDEA con documentos, blogs, propostas, observatorios, ...
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial IGAPE
Contido: web do Instituto Galego de Promoción Económica con recopilacións de axudas, recursos, etc.
Idioma: galego, español
Recurso a texto completo Recurso referencial IGE
Contido: acceso ao banco de datos estatístico de Galicia. Ofrece estatísticas económicas, demográficas, sociolaborais, etc.
Idioma: galego, castelán
Recurso a texto completo Recurso referencial INE
Contido: organismo oficial español encargado da coordinación xeral dos servizos estatísticos da Administración Xeral do Estado e a vixilancia, control e supervisión dos procedementos técnicos dos mesmos; entre outras ofrece a base de datos INEbase de operacións estatísticas de poboación, consumo, datos do IPC, turismo, cultura, etc.
Idioma: español, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Contido: páxina do ICAC con normativa, publicacións, novidades, etc.
Idioma: español, galego, inglés, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial National Bureau of Economic Research
Contido: páxina no NBER con publicacións, novas, actividades, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ONU
Contido: páxina da Organización das Nacións Unidas con documentos oficiais e bases de datos bibliográficas.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Contido: base de datos da OIT que contén estatísticas e bases de datos: CISDOC (sobre seguridade e saúde no traballo); NORMLEX (sobre as normas internacionais do traballo); EPLex (sobre a lexislación de protección do emprego); Labordoc (da biblioteca da OIT); NATLEX (base que contén a lexislación nacional sobre traballo, seguridade social e dereitos humanos conexos).
Idioma: español, inglés, francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Registro Mercantil Central
Contido: institución oficial de publicidade que permite o acceso á información mercantil suministrada polos rexistros mercantís provinciais desde o 1 de xaneiro de 1990.
Idioma: español, inglés.

Libros electrónicos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Ver contido suscrito en SFX Springer Economía y Empresa
Contido: SpringerLink ofrece o acceso a unha colección de libros (233) de economía e empresa co copyright do ano 2008.
Idioma: inglés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Bolsa de Madrid
Contido: páxina web do principal mercado de valores de España.
Idioma: español, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Bolsas y Mercados Españoles
Contido: portal que integra as diferentes empresas que dirixen e xestionan os mercados de valores e sistemas financeiros en España.
Idioma: español e inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Comisión Nacional del Mercado de Valores
Contido: páxina da CNMV, o supervisor dos mercado de valores españois con novas, publicacións, estadísticas, investigacións, consultas, etc.
Idioma: español, galego, inglés

Recurso destacado

Recurso a texto completo Recurso referencial Bibliowiki
Contido: wiki da Biblioteca da Facultade de Económicas da UDC con recursos documentais de economía e empresa.
Idioma: galego
Recurso a texto completo Recurso referencial Buscador de Economía e Empresa
Contido: plataforma educativa creada por un equipo de profesores da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña que conta coa colaboración do equipo técnico da Biblioteca. Pretende facilitar aos nosos alumnos e a calquera usuario interesado a procura de información sobre Economía e Empresa.
Idioma: galego, español

Revistas electrónicas

Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Gale
Contido: edicións facsimilares completas da publicación semanal The Economist e da diaria The Financial Times.
Cobertura:
 • The Economist: 1843-2009
 • The Financial Times: 1888-2009

Especialista na materia
Picture: María José Parga

María José Parga
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca de Economía e Empresa
Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000