FIADOR
Fiador: Ciencias sociais e xurídicas
Ciencias sociais e xurídicas


Selección de recursos de pago e gratuítos sobre ciencias sociais e xurídicas.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Recurso referencial ISOC - Ciencias Sociais
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbito das ciencias sociais e humanas.
A base de datos se puede consultar completa o por áreas tematicas das ciencias sociales e xurídicas: Cobertura: 1975-
Idioma: español
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Scopus
Contido: base de datos que contén unha grande cantidade de revistas publicadas por miles de editores internacionais. Inclúe patentes e web sites integradas, así como dous métricas de factor de impacto da investigación como son Scimago Journal Rank (SCR) e SNIP (Source-normalized impact Paper) da Universidade de Leiden.
Cobertura: 1996-
Idioma: inglés
Máis axuda:
Recurso referencial Web of Science
Contido: é a plataforma antes chamada Web of Knowledge (WoK), que integra os seguintes produtos:
 • Web of Science Core Collection:
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 1975-
  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), 1945-
  • Social Sciences Citation Index (SSCI), 1956-
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), 1990-
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), 1990-
 • MEDLINE: 1950-
 • Journal Citation Reports (JCR): 1997-
 • Essential Science Indicators (ESI): 1993-
 • Acceso a bases de datos retrospectivas ata 2010: Current Chemical Reactions, Current Contents Connect, Derwent Innovation Index, Index Chemicus.
Idioma: inglés
Máis axuda:

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Dialnet
Contido: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en Internet. Recopila e proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías colectivas, teses de doutoramento, libros, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo IN-RECS
Contido: elaborado pola Universidade de Granada (Grupo de investigación EC3) é un índice bibliométrico que ofrece información estatística a partir do reconto das citas bibliográficas de máis de 100 revistas españolas de ciencias sociais para determinar a súa relevancia e impacto científico, así como dos autores que publican nestas. Cesou en 2013.
Idioma: español
Recurso referencial Sumarios ISOC
Contido: a Base de Datos ISOC recompila e difunde desde 1976 a produción científica da área das ciencias humanas e sociais publicada en revistas españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre as seguintes áreas temáticas: antropoloxía , arqueoloxía, e prehistoria, arte, biblioteconomía e documentación, ciencias políticas, dereito, economía, educación , filosofía, geografía, historia, lingüistíca e literatura, psicoloxía, socioloxía, urbanismo e estudos sobre America Latina.
Idioma: español

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)
Contido: o CIS recolle os datos necesarios para a investigación en ámbitos moi diversos, desde a evolución da opinión pública á investigación aplicada. Así, o CIS é o responsable de levar a cabo estudos que proporcionen diagnósticos precisos para poder orientar o labor dos poderes públicos responsables das distintas administracións.
Idioma: español
Recurso referencial Federación Española de Sociología (FES)
Contido: a esta organización pertencen membros colectivos como as asociación territoriais de socioloxía, entre elas a Asociaciópn Galega de Socioloxía (AGS), así como membros individuais. Na páxina recóllense, entre outros temas congresos que organiza a FES
Recurso a texto completo Recurso referencial IGE
Contido: acceso ao banco de datos estatístico de Galicia. Ofrece estatísticas económicas, demográficas, sociolaborais, etc.
Idioma: galego, castelán
Recurso a texto completo Recurso referencial INE
Contido: organismo oficial español encargado da coordinación xeral dos servizos estatísticos da Administración Xeral do Estado e a vixilancia, control e supervisión dos procedementos técnicos dos mesmos; entre outras ofrece a base de datos INEbase de operacións estatísticas de poboación, consumo, datos do IPC, turismo, cultura, etc.
Idioma: español, inglés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Barómetro Social de España
Contido: sistema de avaliación de distintas dimensións da realidade social española.
Idioma: español
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial Érudit
Ámbito: Multidisciplinar
Contido: cosorcio universitario conformado pola Université de Montral, a  Université Laval e a Université á Quebec á
Montreal, que propón un modelo innovador para a promoción e a difusión dos resultados de invstigación. Recolle varios tipos de documentos: revistas especializadas, libros, actas, teses e outos documentos e datos 
Recurso a texto completo Isidore
Contido: plataforma web creada polo CNRS para a investigación e difusión das ciencias humanas e sociais que proporciona un acceso unificado a millóns de documentos dixitais.
Idioma: español, inglés, francés
Recurso a texto completo Social Science Research Network (SSRN)
Contido: rede para a rápida difusión mundial da investigación en ciencias sociais. Está composta por redes de investigación especializadas en cada unha das ciencias sociais.
Idioma: inglés

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Recurso referencial Derecho
Contido: novas, artigos, xurisprudencia e actualidade legal para profesionais do dereito.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Ingenta Connect
Contido: permite a consulta de publicacións de investigación de todo o mundo (revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.).
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX JSTOR - Artes y Ciencias I, II y III
Contido: 587 títulos (coleccións pechadas)
Cobertura: século XVIII-
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Os usuarios autorizados terán dereito a facer unha copia impresa e unha copia electrónica con fins de almacenamento, dun artigo ou artigos do arquivo sin fins comerciais.
 • Préstamo interbibliotecario: só materiais impresos.

Recurso a texto completo Recurso referencial Project MUSE
Contido: colección de revistas de ciencias sociais e humanidades publicadas por editoriais universitarias.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Revistas CSIC
Contido: revistas electrónicas do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Idioma: español

Revistas en acceso aberto

Recurso referencial Bentham Open
Contido: Bentham Open publica máis de 230 revistas de acceso aberto sobre as principais disciplinas da ciencia, a tecnoloxía e as ciencias socias.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Cristina Naveiras Villasuso

Cristina Naveiras Villasuso
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Pedro Incio

Pedro Incio
Xefe da Sección de Información e Referencia
Tel: (+34) 981.167.000

Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000