FIADOR
Fiador: Ciencias
CienciasSelección de recursos de pago e gratuítos sobre Ciencias.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Recurso novo Chemical Hazards in Industry
Materia: seguridade e hixiene das industrias químicas.
Contido: artigos de 70 revistas sobre saúde e seguridade, riscos químicos e biolóxicos, materiais perigosos: eliminación, almacenamiento e transporte, riscos industriais, xestión de residuos, seguridade de planta e millores prácticas, lexislación, planificación de emerxencias, protección ambiental.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Earth, Atmospheric & Aquatic Science
Materia: bioloxía, medio ambiente, química, ciencias da terra
Contido: base de datos internacional que recolle monografías, artigos, actas de congresos, teses, etc. relacionados coas ciencias mariñas, acuicultura, oceanografía mariña, meteoroloxía, climatoloxía, hidroloxía, astrofísica ou oceanografía física.
Cobertura: 1960-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Greenfile
Contido: colección de documentos académicos, gobernamentais e de interés xeral que inclúen a texto completo os efectos do individuo sobre o medio e solucións a distintos niveis para minimizar os impactos negativos.
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Recurso referencial ICYT - Ciencia y Tecnología
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle a literatura científica contida en publicacións españolas de ciencia e tecnoloxía.
Cobertura temática: agronomía, astronomía, astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, farmacología, física, matemáticas, química; e tecnologías tales como: aeronáutica, alimentación, bioquímica, biotecnoloxía, carbón e petróleo, construcción, eléctricas, electrónica, enerxética, espacio, ferrocarrís, industrial, instrumentación, materiales, mecánica, médica, medio ambiente, metalúrxica, minera, naval, nuclear, Ordenadores, planificación urbana, produtos metálicos, química, Telecomunicacións, textil e transportes.
Cobertura: 1979-
Idioma: español
Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Recurso referencial IME - Biomedicina
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle a literatura científica contida en 321 publicacións españolas de biomedicina (administración sanitaria, farmacia clínica, medicina experimental, microbioloxía, psiquiatría, saúde pública).
Cobertura: 1971-
Idioma: español
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Recurso novo Laboratory Hazards Bulletin
Materia: información clave sobre os perigos que atopan os traballadores de laboratorio en tódolos campos, incluíndo I+D, laboratorios analíticos e de hospital.
Contido: artigos de 70 revistas sobre riscos químicos e biolóxicos, fugas e escapes fortuitos, xestión de materiais perigosos, incendios e explosións, lexislación sobre seguridade, precaucións e prácticas de seguridade, vixilancia da saúde e a hixiene no traballo, equipos de protección.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Contén arquivos multimedia Recurso novo Natural Product Updates
Materia: abstracts gráficos dos novos desenvolvementos en Química de Productos Naturais, escollidos en decenas de revistas primarias clave.
Contido: estudos de purificación, biosíntese, novos productos naturais, compostos coñecidos a partir de novas fontes, determinacións estructurais, novas propiedades e actividades biolóxicas.
Cobertura en liña: 2013-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Oceanic Abstracts
Contido: referencias bibliográficas sobre oceanografía, bioloxía mariña, pesca, acuicultura.
Cobertura: 1981-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial SciFinder
Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos, patentes, actas de congresos, informes, teses e libros. Permite buscas por estrutura, substancias químicas ou reaccións, autor, palabra-clave, entidades, título da publicación, etc. Acceso a CAplus e a Medline. CAplus cobre a literatura química, enxeñaría química e áreas afíns; Medline, referencias de artigos de ciencias da saúde.
Cobertura: CAplus, 1907- ; Medline, 1958-
Idioma: inglés
Máis axuda: guía para o rexistro
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Scopus
Contido: base de datos que contén unha grande cantidade de revistas publicadas por miles de editores internacionais. Inclúe patentes e web sites integradas, así como dous métricas de factor de impacto da investigación como son Scimago Journal Rank (SCR) e SNIP (Source-normalized impact Paper) da Universidade de Leiden.
Cobertura: 1996-
Idioma: inglés
Máis axuda:
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Contén arquivos multimedia Recurso novo Synthetic Reaction Updates
 • Materia: química orgánica, química xeral, síntese orgánica.
 • Contido: base de datos e sistema de alerta dos últimos avances nos campos da química orgánica e da síntese dos compostos orgánicos; incluye as reaccións máis importantes publicadas na literatura científica recente. Synthetic Reaction Updates substitue desde 2015 as bases de datos Methods in Organic Synthesis y Catalysts & Catalysed Reactions.
 • Cobertura en liña: 2015-
 • Idioma: inglés

Recurso referencial Web of Science
Contido: é a plataforma antes chamada Web of Knowledge (WoK), que integra os seguintes produtos:
 • Web of Science Core Collection:
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 1975-
  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), 1945-
  • Social Sciences Citation Index (SSCI), 1956-
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), 1990-
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), 1990-
 • MEDLINE: 1950-
 • Journal Citation Reports (JCR): 1997-
 • Essential Science Indicators (ESI): 1993-
 • Acceso a bases de datos retrospectivas ata 2010: Current Chemical Reactions, Current Contents Connect, Derwent Innovation Index, Index Chemicus.
Idioma: inglés
Máis axuda:

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Dialnet
Contido: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en Internet. Recopila e proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías colectivas, teses de doutoramento, libros, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Scientific Databases
Bases de datos de la Research Syracuse Corporation (SRC).
Sumarios ICYT
Contido: a base de datos ISOC recompila e difunde desde 1979 a produción científica de ciencia e tecnoloxía publicada en revistas españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre as seguintes áreas temáticas: agronomía, astronomía, astrofísica, ciencias de la vida, ciencias de la tierra y del espacio, farmacología, física, matemáticas, química; e tecnologías tales como: aeronáutica, alimentación, bioquímica, biotecnoloxía, carbón e petróleo, construcción, eléctricas, electrónica, enerxética, espacio, ferrocarrís, industrial, instrumentación, materiales, mecánica, médica, medio ambiente, metalúrxica, minera, naval, nuclear, Ordenadores, planificación urbana, produtos metálicos, química, Telecomunicacións, textil e transportes.
Cobertura: 1979-
Idioma: español
Sumarios IME
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle a literatura científica contida en 321 publicacións españolas de biomedicina (administración sanitaria, farmacia clínica, medicina experimental, microbioloxía, psiquiatría, saúde pública).
Cobertura: 1971-
Idioma: español

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial CienciaSfera
Contido: é un agregador de blogs de ciencia en español
Recurso a texto completo Recurso referencial Nature.com blogs
Contido: blogs escritos por persoas relacionadas co Nature Publishing Group.
 
Recurso a texto completo Recurso referencial Next
Contido: blog xenérico sobre ciencia, editado polo xornalista Antonio Martínez Ron.
 
Recurso a texto completo Recurso referencial PLOS blogs
Contido: blogs escritos tanto por editores ou persoal das revistas de PLOS como outros independentes hospedados na plataforma.

Congresos, simposios

Recurso a texto completo Recurso referencial All Conferences.com /Science
Contidodirectorio global de conferencias en liña. Dá información de máis de 100.000 congresos, convencións, feiras, exposicións e seminarios.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial ESF
Asociación sen fins de lucro de 72 organizacións relacionadas coa investigación científica en 30 países europeos, que facilita a cooperación e colaboración nos eidos da I+D e da estratexia científica europeas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Institut Pasteur
Contido: espazo para a investigación, saúde pública e ensino desde a súa creación hai máis dun século.
Idioma: francés
Recurso a texto completo Recurso referencial Real Academia de las Ciencias
Academia española de carácter público dedicada ao estudo e investigación das matemáticas, física, química, bioloxía, enxeñaría, asi como outras relacionadas coas ciencias.
 
Recurso a texto completo Recurso referencial Real Academia Gallega de Ciencias
Academia científica creada en 1977, que entre outras actividades outorga cada ano os Premios de Investigación Ernesto Viéitez.
Recurso a texto completo Recurso referencial Royal Society
Contido:  é unha comunidade autónoma de moitos dos máis destacados científicos do mundode todas as áreas da ciencia. O seu fin é ad de recoñocer promover e apoiar a excelencia da ciencia e fomentar o seu desenvolvemento. 

Libros académicos en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial InTech
Contido: InTech é un pioneiro e un gran editor multidisplinario de Open Access de libros que cubren os campos da ciencia, tecnoloxia, e medicina do mundo. Desde 2004, colaborou con máis de 86.682 autores, co obxectivo de proporcionar acceso gratuíto en liña á investigación de alta calidade.
Idioma: inglés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Bioisis
Contido: fonte para a investigación de estruturas macromoleculares por pequenos ángulos de dispersión de raios (SAXS).
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial ExPASy: Bionformatics Resource Portal
Contido: web do SIB (Swiss Institut of Bioinformatics). Proporciona acceso a bases de datos científicas e ferramentas de software en diferentes áreas da bioloxía, incluíndo a proteómica, xenómica, filoxenia, bioloxía de sistemas, xenética de poboacións, transcriptómica, etc.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Learn Chemistry
Contido: recursos para a aprendizaxe sobre fundamentos e aplicacións de química. Tamén hai recursos que os profesores de química poden utilizar nas súas clases (pódese refinar a busca por grupo de idade dos alumnos).
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial NCBI databases
Contido: acceso a bases de datos e publicacións do National Center for Biotechnology Information.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Periodic Table of the Elements
Contido: realizada pola The Royal Society of Chemistry do Reino Unido.
Idioma: inglés

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo CERN Document Server
Páxina da European Organisation for Nuclear Research sobre física de partículas. Contén preprints, artigos, libros, revistas, etc.

Revistas electrónicas

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Ver contido suscrito en SFX ACS (American Chemical Society)
Contido: 52 revistas de química, tecnoloxía dos alimentos, farmacia, bioquímica, etc.
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Permite descargar ou imprimir os distintos capítulos ou artigos individuais de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para a investigación académica persoal ou para uso educativo.
 • Préstamo interbibliotecario: permite a utilización de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para cumprir coas peticións de PI. Pódese obter unha copia en formato PDF e transmitila á biblioteca peticionaria por correo, fax ou transmisión electrónica. O prestatario pode facer ata 5 copias de artigos libres por ano para este fin.

Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Cell Press
Contido: acceso a 15 títulos de bioloxía molecular, celular e xenética; bioloxía vexetal, animal e ecoloxía; medicina; agricultura; química.
Cobertura: texto completo desde 1995-
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Uso docente: permite transmitir extractos para un uso académico ou investigador.
 • Préstamo interbibliotecario: pódense imprimir e entregar extractos dos artigos a bibliotecas españolas sen fins comerciais.

Recurso a texto completo Recurso referencial Ingenta Connect
Contido: permite a consulta de publicacións de investigación de todo o mundo (revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.).
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX JSTOR - Artes y Ciencias I, II y III
Contido: 587 títulos (coleccións pechadas)
Cobertura: século XVIII-
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Os usuarios autorizados terán dereito a facer unha copia impresa e unha copia electrónica con fins de almacenamento, dun artigo ou artigos do arquivo sin fins comerciais.
 • Préstamo interbibliotecario: só materiais impresos.

Acceso restrinxido en Campus Algún texto completo dispoñible Ver contido suscrito en SFX Nature
Contido: 6 títulos, inclúe o acceso a Nature News.
Cobertura: texto completo desde 1997
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Os usuarios autorizados poden imprimir ou descargar artigos individuais e outros elementos individuais para a investigación, ensinanza e fins de estudo privado.
 • Uso docente: permítese distribuír artigos individuais para a súa distribución aos estudantes, co fin de incluír ditos artigos nas bibliografías recomendadas.
 • Préstamo interbibliotecario: suministro de copia dura (non electrónica) ou impresión ás bibliotecas individuais, sen ánimo de lucro, ou organizacións non comerciais

Recurso a texto completo Revistas CSIC
Contido: revistas electrónicas do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Royal Chemical Society Journals
Contido: publica libros e revistas de medicina, química, bioloxía, biofisica e física.
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Science Online
Contido: acceso electrónico á revista Science
Cobertura: texto completo desde 1997-
Idioma: inglés
Termos de uso:
 • Os usuarios poden visualizar, recuperar e mostrar os materiais baixo licenza, gardar electrónicamente artigos individuais ou documentos para o seu uso persoal, imprimir unha copia de partes dos materiais. Distribuír unha copia de artigos individuais ou documentos en forma impresa ou en formato electrónico de forma ocasional a outros usuarios autorizados; para evitar dudas, este sub-apartado inclúe a distribución dunha copia con fins educativos para cada estudante dunha clase.
 • Préstamo interbibliotecario: permítese suministrar a un usuario autorizado doutra biblioteca unha copia dun documento individual por correo ou fax, para fins de investigación ou de estudo persoal e non para uso comercial.

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial Beilstein Institut
Contido: o Instituto Beilstein dedícase á promoción mundial da ciencia. Publica revistas de acceso aberto sobre química orgánica e nanotecnoloxía accesibles a nivel mundial e organiza simposios intarnacionais.
Idioma: inglés
Recurso referencial Bentham Open
Contido: Bentham Open publica máis de 230 revistas de acceso aberto sobre as principais disciplinas da ciencia, a tecnoloxía e as ciencias socias.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial HighWire
Ámbito temático: Ciencias Biolóxicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociais, Ciencias Físicas.
Contido: división de Stanford University Libraries, que produce versións en liña de revistas científicas e académicas de calidade contrastada e elevado factor de impacto
Recurso referencial PLOS
Contido : PLOS (Public Library of Science) é unha organización sen fins de lucro fundada para editar e acelerar o progreso na ciencia e a medicina e para liderar unha transformación na comunicación da investigación.
Idioma: inglés
Guías relacionadas
Especialista na materia
Picture: Cristina Naveiras Villasuso

Cristina Naveiras Villasuso
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Pedro Incio

Pedro Incio
Xefe da Sección de Información e Referencia
Tel: (+34) 981.167.000

Buscar no catálogo
Biblioteca da Facultade de Ciencias
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000