FIADOR
Fiador: Terapia ocupacional
Terapia ocupacional
Selección de recursos de pago e gratuítos sobre terapia ocupacional. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos gratuítas

Recurso referencial IBECS
Contido: contén referencias de artigos de revistas científico-sanitarias editadas en España e inclúe contidos das diferentes ramas das ciencias da saúde tales como medicina (saúde pública, epidemioloxía e administración sanitaria), farmacia, veterinaria, psicoloxía, odontoloxía e enfermaría.
Idioma: español
Recurso referencial LILACS
Contido: base de datos cooperativa do Sistema BIREME que comprende a literatura relativa ás ciencias da saúde publicada nos países da rexión. Contén artigos das revistas máis representativas da área da saúde, e outros documentos como teses, capítulos de libros, anais de congresos ou conferencias, informes científico-técnicos e publicacións gobernamentais.
Cobertura: 1982-
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial OTseeker
Contido: abstracs, revisións sistemáticas e ensaios clínicos controlados de terapia ocupacional e rehabilitación
Idioma: inglés
Sumarios IME
Contido: base de datos bibliográfica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que recolle a literatura científica contida en 321 publicacións españolas de biomedicina (administración sanitaria, farmacia clínica, medicina experimental, microbioloxía, psiquiatría, saúde pública).
Cobertura: 1971-
Idioma: español

Catálogos

Recurso referencial Catálogo de la Biblioteca Nacional de Ciencias de Salud
Contido: catálogo da Biblioteca Nacional de Ciencias de Salud, pertencente ao Instituto de Salud Carlos III.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial NLM Catalog
Contido: datos bibliográficos de revistas, libros, audiovisuais, recursos electrónicos e outros materiais. Enlaces a fondos da Biblioteca en LocatorPlus e catálogo de acceso público en liña da NLM.
Idioma: inglés

Congresos, simposios

Recurso referencial Congresos-medicos.com
Contido: portal que publica gratuítamente as reseñas de milleiros de congresos, simposios, cursos e outros eventos de interese sanitario.
Idioma: español
Recurso referencial Global Events List (Elsevier)
Contido: o recurso de Elsevier sobre eventos científicos e médicos mundiais.
Idioma: inglés
Recurso referencial JAMA Network Medical Meetings
Contido: listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.
Idioma: inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso referencial Contén arquivos multimedia EMC
Contido: enciclopedia de referencia para estudantes e profesionais das especialidades médicas e paramédicas.
Idioma: español, francés, italiano, inglés.
Recurso referencial Medline Plus
Contido: ofrece información sobre enfermidades, condicións e benestar nunha linguaxe fácil de leer para pacientes.
Idioma: español
Recurso referencial Merriam-Webster
Contido: dicionario médico da editorial Merriam-Webster.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial American Occupational Therapy Association
Contido: eventos e conferencias, novas e publicacións, etc. sobre terapia ocupacional.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO)
Contido: novas, cursos, emprego, etc. sobre terapia ocupacional.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Contido: rede de terapia ocupacional europea en ensinanza superior.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial World Federation of Occupational Therapists
Contido: páxina da Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionais que contén congresos, novas, o seu boletín, etc.
Idioma: inglés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Disability.gov
Contido: sitio web para persoas con discapacidades, e para as súas familias, amigos e organizacións que os apoian.
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Discapnet
Contido: o portal das persoas con discapacidade. Dereitos, educación, sáude, novas, ...
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Espacio Mayores
Servizo web do Imserso de acceso libre especializado na difusión de información e documentación sobre persoas maiores e servizos sociais no marco das Administracións Públicas.
Recurso a texto completo Recurso referencial Portal de la Dependencia
Servizo que pretende dar unha visión máis ampla e transparente do que é o Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD). Pretende ademais que a cidadanía e as entidades, organismos e asociacións en xeral con interese no tema, poidan ser coñecedores da realidade da aplicación práctica da Lei da Dependencia e dos seus aspectos máis significativos.
Recurso a texto completo Recurso referencial Terapia-Ocupacional.com
Contido: o portal español de terapia ocupacional con artigos, opinión, prensa, libros, etc.
Idioma: español

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Recurso referencial PubMed
Contido: máis de 23 millóns de citas de literatura biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias da vida e libros en liña. As citas poden incluir ligazóns ao texto completo de PubMed Central e de sitios web de editores. Ver tamén Europe PubMed Central.
Idioma: inglés

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo TOG
Contido: revista da Asociación Profesional Galega de Terapia Ocupacional.
Idioma: español

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo PubMed Central
Contido: proxecto desenvolvido polo Instituto Nacional de Saúde (NIH) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) dos EE.UU. Arquivo a texto completo e gratuíto de revistas de ciencias biomédicas e da vida.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Carmen  Uriz

Carmen Uriz
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Cc da Saúde
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000