FIADOR
Fiador: Estudos lingüísticos e literarios latinos
Estudos lingüísticos e literarios latinos
Selección de recursos de pago e gratuítos sobre estudos lingüísticos e literarios en lingua latina. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Ver contido suscrito en SFX Année Philologique on the Internet
Contido: bibliografía crítica e analítica da antigüidade greco-latina.
Cobertura: 1924-
Idioma: inglés, francés

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo CODOLGA
Contido: base textual que recolle documentación medieval en lingua latina relacionada con Galicia. Elaborada polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Idioma: galego

Bibliotecas virtuais

Algún texto completo dispoñible Bibliotheca Augustana. Bibliotheca Latina
Contido: biblioteca de autores latinos, algunhas de cuias obras están a texto completo.
Cobertura: s. VII a. C.- s. XX
Idioma: latín
Algún texto completo dispoñible Recurso referencial Corpus Scriptorum Latinorum
Contido: Biblioteca dixital de literatura latina.
Cronoloxía: desde os máis tempranos restos epigráficos ata os Neo-latinistas do s. XVIII
Idioma: Inglés, latín
Recurso a texto completo Latin Library
Contido: colección de textos latinos organizados por autores.
Cobertura: Idade Antiga-Idade Media
Idioma: latín, inglés
Recurso a texto completo Perseus Digital Library. Greek and Roman Materials
Contido: colección de máis de 300 textos de autores grecolatinos, traducidos ao inglés, así como outros documentos de interese arqueolóxico e iconográfico, ademais de obras de referencia para o estudo destes temas. Realizado pola Tufts University.
Idioma: latín, grego, inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Diccionario auxiliar español-latino para el uso moderno del latín Recurso referencial
Contido: dicionario bilingüe español-latín realizado por José Juan del Col en formato PDF
Idioma: español, latín
Recurso referencial Dicionario galego-latino clásico e moderno
Contido: dicionario editado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística no 2010, cuio autor é Xosé López Díaz, que non só conta con vocabulario do latín clásico, senón tamén co das ciencias e das técnicas modernas, do mundo do ensino, do deporte, da medicina, da vida cotiá, etc.
Idioma: galego, latín.
Recurso referencial Glossarium mediæ et infimæ latinitatis
Contido: glosario de latín medieval publicado inicialmente por Charles du Fresne (1610-1688). Esta edición en liña corresponde á de Niort [Francia] : L. Favre, 1883-1887.
Idioma: latín
Recurso referencial Lexilogos. Dictionnaire latin
Contido: páxina que recopila diccionarios en liña bilingües de latín-francés, latín-español, latín-inglés... e a outras linguas modernas.
Idioma: francés

Portais temáticos

Recurso a texto completo Recurso referencial Recursos en red para Filología Clásica
Contido: portal do Departamento de Filología Clasica e Indoeuropeo da Universidade de Salamanca que ofrece unha variedade de recursos en liña para o estudo das linguas, literaturas e culturas clásicas : diccionarios, enciclopedias, revistas, textos, enlaces a outros recursos, etc., algúns gratuítos e outros de pago.
Idioma: español

Revistas electrónicas

Ver contido suscrito en SFX Emerita : revista de lingüística y filología clásica
Contido: revista fundada en 1933 por Ramón Menéndez Pidal, publica artigos, notas, información e reseñas de filoloxía clásica, lingüística grega, latina, indoeuropea e ibérica, e de historia antiga.
Cobertura: 1974-
Idioma: español
Ver contido suscrito en SFX Myrtia : revista de filología clásica
Contido: publicación anual da Universidade de Murcia, en acceso aberto, que trata sobre distintos ámbitos da Filoloxía Clásica.
Cobertura: 1986-
Idioma: español
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Philologus
Contido: Fundada en 1846, é unha das revistas máis antigas no campo dos estudos clásicos. Publica artigos sobre literatura grega e latina, historiografía, filosofía, historia da relixión, lingüística…
Cobertura: 2015-
Idioma: inglés, alemán, italiano e francés.
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Rivista di Cultura Classica et Medioevale
Contido: revista que publica estudos sobre sectores específicos da Antigüidade: literatura latina clásica e tardoantiga, historia romana, literatura e historia gregas, dereito romano, literatura cristiana, filoloxía bizantina ou  presenza dos clásicos na literatura moderna.
Cobertura: 2002-
Idioma: italiano
Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX Wiener studien
Contido: Revista científica do campo dos estudos clásicos e da Patrística.
Cobertura: 2004-
Idioma: alemán, inglés, francés, alemán
Especialista na materia
Picture: Marta Lago

Marta Lago
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Carmen  Rodríguez Veiga

Carmen Rodríguez Veiga
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Rosa Martínez Val

Rosa Martínez Val
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Filoloxía
Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000