FIADOR
Fiador: Estudos lingüísticos e literarios ingleses
Estudos lingüísticos e literarios ingleses
Selección de recursos útiles para atopar información sobre lingua e literatura inglesa. Para consultar máis recursos ir a páxina web da biblioteca
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Irish Newspaper Archive
Contido: É o maior arquivo dixital de xornais irlandeses, con máis de 40 títulos, que abranguen 300 anos da historia de Irlanda
Cobertura: 1738-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Linguistics Abstracts Online
Contido: revista convertida en base de datos que recolle referencias a abstracts de máis de 600 revistas de lingüística.
Cobertura: 1985-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso referencial Linguistics and Language Behavior Abstracts
Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos, libros, informes, teses, etc. sobre investigación no ámbito da lingüística.
Cobertura: 1973-
Idioma: inglés
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial LION
Contido: portal de busca dunha enorme colección de obras a texto completo de literatura en lingua inglesa desde o século XVIII ata os nosos días. Contén tamén revistas electrónicas e outras fontes de información como as bases de datos MLA International Bibliography e Annual Bibliography of English Language and Literature 1920- (ABELL), e obras de refencia como Concise Oxford Dictionary, Webster's Dictionary e Shakespeare Glossary.
Cobertura: S. XVIII-
Idioma: inglés
Máis axuda: titorial

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial Dialnet
Contido: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de datos de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en Internet. Recopila e proporciona acceso fundamentalmente a documentos publicados en España en calquera lingua, publicados en español en calquera país ou que traten sobre temas hispánicos. Os contidos inclúen artigos de revistas, capítulos de monografías colectivas, teses de doutoramento, libros, etc.
Idioma: español
Recurso referencial Wordnet
Contido:base de datos de léxico da Universidad de Princeton. É un dicionario lexicográfico que aporta exemplos das palabras en contexto e información morfolóxica e de sinónimos.
Idioma: inglés

Bibliotecas virtuais

Recurso a texto completo Camelot Project
Contido: Biblioteca dixital de textos ingleses de literatura artúrica, desde a Idade Media ata o século XX
Recurso a texto completo Eighteenth-Century E-text
Contido: Páxina de recursos do século XVIII, de Milton a Keats. A colección abarca a literatura, historia, arte, música, relixión, economía, filosofía, etc de todo o mundo.
Recurso referencial Luminarium
Contido: Antoloxía da literatura inglesa. Os seus textos están clasificados por épocas: Idade Media, Renacemento, Século XVII e Restauración
Idioma: inglés
Recurso a texto completo Project Gutenberg English
Contido: Biblioteca de textos electrónicos en varias linguas, entre elas o inglés. Con buscador por autor, título ou lingua

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Recurso referencial Cambridges dictionaries online
Contido: dicionarios baseados en corpus para estudantes de inglés de todos os niveis. Son idóneos para axudar a preparar os exámes de inglés de Cambridge e de IELTS.
En Cambridge Dictionaries Online pódense atopar respostas as preguntas sobre gramática. English Grammar Today é unha guía de referencia indispensable da gramática contemporánea e do uso do inglés.
Recurso referencial Dicionarios Larousse
Contido: dicionarios bilingües español, inglés, francés, italiano e alemán.
Idioma: multilingüe
Recurso referencial Lexilogos. Dictionary English
Contido: páxina que recopila dicionarios e gramáticas da lingua inglesa, así como dicionarios bilingües francés-inglés.
Idioma: francés

Institucións, organismos, asociacións

Linguistic Society of America
Contido: Asociación profesional norteamericana dedicada á promoción e estudo cientifíco da linguaxe  Publica revistas, unha grande variedade de folletos informativos, actas de congresos e  outros materiais dixitales para a comunidade lingüística.
Recurso referencial Linguistics Association of Great Britain
Contido: Asociación profesional líder dos lingüistas académicos británicos. O seu ámbito inclue todas as ramas da lingüística, referentes a varios idiomas
Recurso referencial MLA Online
Contido: Páxina web da Modern Language Association. Ofrece información xeral sobra a asociación, a súa convención anual, documentos de traballo, as súas publicación conferencias, enlaces interesantes, etc

Libros electrónicos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Ver contido suscrito en SFX EBSCOhost Ebook Collection
Contido: base de datos de Ebsco que posibilita o acceso e a consulta de libros electrónicos de temática moi variada.
Idioma: inglés
Axuda:

Portais temáticos

Recurso referencial Women's Studies / Women's Issues Resource Sites
Contido: é un selectivo e anotado listado de sitios web que conteñen recursos e información sobre estudos sobre a muller, con enfase nos sitios especialmente útiles para estudos sobre mulleres académicas.
Idioma: inglés
Recurso referencial WWWomen
Contido: directorio de busca de, e para a muller.
Idioma: inglés

Revistas electrónicas

Acceso restrinxido en Campus Ver contido suscrito en SFX JSTOR - Artes y Ciencias I, II y III
Contido: 587 títulos (coleccións pechadas)
Cobertura: século XVIII-
Idioma: inglés
Termos de uso:
  • Os usuarios autorizados terán dereito a facer unha copia impresa e unha copia electrónica con fins de almacenamento, dun artigo ou artigos do arquivo sin fins comerciais.
  • Préstamo interbibliotecario: só materiais impresos.

Revistas en acceso aberto

Recurso a texto completo Recurso referencial DOAJ
Contido: directorio que indiza e proporciona en liña o acceso libre de calidade a revistas revisadas por expertos.
Idioma: inglés
Especialista na materia
Picture: Marta Lago

Marta Lago
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Carmen  Rodríguez Veiga

Carmen Rodríguez Veiga
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Rosa Martínez Val

Rosa Martínez Val
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Filoloxía
Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000