FIADOR
Fiador: Estudos lingüísticos e literarios franceses
Estudos lingüísticos e literarios franceses
Selección de recursos útiles para atopar información sobre lingua e literatura francesa. Para consultar máis recursos ir a páxina web da biblioteca
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Corpus de littérature médiévale
Contido: Obras completas da Idade Media : ficción narrativa, épica, poesía e drama (relixiosas e laicas).
Cobertura: S. IX-XV
Idioma: francés
Acceso restrinxido en Campus Frantext
Contido: base de datos para a investigación sobre a lingua francesa a partir fundamentalmente de textos literarios, ainda que tamén constan outros técnicos e filosóficos.
Cobertura: s. X-XXI
Idioma: francés

Bibliotecas virtuais

Recurso a texto completo Bibliothèque Universelle
Contido: Web de acceso libre a textos franceses recuperables polo autor ou polo texto. Os textos son producidos polos membros da Association des Bibliophies Universels (ABU)
Lingua: Francés
Recurso referencial Contén arquivos multimedia Gallica
Contido: Biblioteca Virtual da Biblioteca Nacional de Francia para mellorar o acceso aos seus recursos
Idiomas: Francés, español, alemán e inglés
Recurso a texto completo Project Gutenberg French
Contido: Biblioteca de textos electrónicos en varias linguas, entre elas o inglés. Con buscador por autor, título ou lingua
Recurso a texto completo Tout Molière
Contido: Web de referencia sobre a obra de Molière. Con textos completos das súas obras, dicionario de termos e expresións, bibliografía sobre o autor.

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso a texto completo Analyse et Traitment Informatique de la Langue Française (ATILF)
Contido: Sitio web elaborado polo laboratorio de Analyse et Traitment Informatque de la Langue Française (ATILF) dependende do Centre National de la Recherche Scientifique. Permit+e o acceo e consulta dos dicionarios históricos do francés desde o século XVI ata o XX. Comprende catro dicionarios antigos (Estienne, Nicot, Bayle, Féraud) e seis edicións do Dictionnaire de l'Académie française.
Idioma: Francés
Recurso referencial Dicionarios Larousse
Contido: dicionarios bilingües español, inglés, francés, italiano e alemán.
Idioma: multilingüe
Recurso referencial DiCouèbe : dictionnaire en ligne de combinatoire du français
Contido: versión en liña de DiCo, base de datos de léxico do francés, elaborada pola Universidade de Montreal.
Idioma: francés
Recurso referencial Lexilogos. Dictionnaire français
Contido: páxina que recopila dicionarios, gramáticas e enciclopedias da lingua francesa
Idioma: francés

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Acadèmie Française
Contido: A Academia Francesa é unha institución creada co fin de velar polo cuidado da lingua francesa, das artes e das ciencias desenvolvidas neste idioma.
Idioma: francés
DGLF: Délégation générale à la langue française et aux langues de France
Contido:  Institución encargada do elaborar a política lingüística do goberno francés, favorecendo o bon uso do idioma e a súa utilización como lingua de comunicación internacional
Lingua: Francés
Recurso a texto completo Institut de Linguistique Francaise
Contido: o Instituto de Lingüistica Francés é unha organización creada para o enriquecimento e mellora da lingua francesa.
Idioma: Francés

Portais temáticos

Recurso referencial Bien ecrire
Contido: Recursos e exercicios para aprender a lingua francesa: gramática, vocabulario, ortografía, conxugación, etc
Lingua: Francés
Contén arquivos multimedia ClicNet
Contido: Buscador de textos virtuais sobre a cultura e a literatura francesa e francófona.
Idioma: Francés
Études litteraires
Contido: Páxina web sobre lingua e literatura francesa. A literatura clasifícase por xéneros, autores, textos literarios, gramática, estilística, retórica, etc.
Lingua: Francés
Contén arquivos multimedia Liens Utiles
Extensa recopilación de recursos para a aprendizaxe da lingua francesa
Recurso referencial Portail de la langue française et de la francophonie
Contido : Sitio aberto e colaborativo para compartir información sobre a lingua francesa: gramática, ortografía, conxugación, vocabulario,etc
Lingua: Francés

Repositorios de documentos en acceso abierto

Recurso a texto completo Association des Bibliophiles Universels (ABU)
Contido: textos recollidos e difundidos polos membros da asociación, permite o acceso as obras completas de dominio público francesas. Contén ademais varios dicionarios.
Idioma: Francés

Revistas-e

Recurso referencial Cairn.Infor
Contido: Revistas electrónicas francesas. Abarca principalmente ciencias sociais e humanas: Economía, Historia, Filoloxía, Socioloxía e Ciencias políticas Pero tamén revistas de Psicoloxía, Dereito, Educación, Filosofía e Biblioteconomía. Pódese acceder a números antigos, e ao sumario e resumo dos novos
Recurso a texto completo Contén arquivos multimedia Persee
Contido: portal de revistas científicas francesas especializadas en ciencias humanas e sociais, en libre acceso.
Idioma: francés, español, inglés
Especialista na materia
Picture: Marta Lago

Marta Lago
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Carmen  Rodríguez Veiga

Carmen Rodríguez Veiga
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Rosa Martínez Val

Rosa Martínez Val
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Filoloxía
Buscar no catálogo
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000