FIADOR
Fiador: Dereito
Dereito
Selección de recursos de pago e gratuítos sobre Dereito.
Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Hein On Line
Contido: ofrece acceso ao texto completo dunha gran cantidade de revistas de dereito, obras clásicas, publicacións legais das Nacións Unidas e constitucións do mundo.
Idioma: inglés
Máis axuda: titorial
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Tirant On Line
Contido: lexislación e xurisprudencia estatal, autonómica, bibliografía e formularios que se actualizan de forma permanente.
Idioma: español
Máis axuda: titorial
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Westlaw (Aranzadi)
Contido: lexislación europea, estatal e autonómica; lexislación consolidada; convenios colectivos. Xurisprudencia Premium Aranzadi (resolucións máis relevantes dos tribunais e organismos administrativos); a totalidade das sentenzas dos tribunais superiores de xustiza e audiencias provinciais. Bibliografía.
Cobertura: lexislación: 1930-1977 (referencial) e 1978- (texto completo). Xurisprudencia: 1981-
Idioma: español
Máis axuda: titorial
Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial Westlaw Contrata
Contido: lexislación e xurisprudencia. Distingue tres ámbitos normativos: contratos do sector público (baseado na Lei 30/2007, de 30 de outubro, dos contratos do sector público), sectores especiales (baseado na Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores especiais) e un terceiro ámbito para os contratos públicos de Navarra (baseado na Lei Foral 6/2006, de 9 de xuño, dos contratos públicos de Navarra). Actualización diaria
Idioma: español, catalán, euskera, galego, valenciano.

Acceso restrinxido en Campus Recurso a texto completo Recurso referencial WestlawNext
Substitúe a: Westlaw Internacional
Contido: ofrece acceso directo a milleiros de bases de datos que abranguen desde temas legais, a noticias de interese e negocios de todo o mundo; ademais conta con máis de 13.000 fontes de novas internacionais, e fontes comúns a varios países de todo o mundo. Por países comprende:
 • Reino Unido: fondos desde 1267 e casos de informes xudiciais, leis, xustiza civil, propiedade intelectual, etc. desde 1865.
 • Estados Unidos: lexislación, casos desde 1658 que inclúen informes, xurisprudencia, novas de varios dos máis importantes xornais, entre outras fontes.
 • Australia: casos desde 1903, con informes lexislativos das cortes federais e leis.
 • Unión Europea: lexislación da Unión Europea desde 1952 con informes de patentes, informes sobre dereitos humanos, propiedade intelectual europea, entre outros.
 • Hong Kong: casos desde 1905 incluíndo informes de lexislación, informes sobre xustiza criminal, xornais lexislativos, e desde 2003 “Journal of Chinese and Comparative Law”
 • Canadá: casos desde 1825, informes sobre as cortes federais, ou estatutos canadienses entre outros.
Idioma: inglés
Máis axuda: titorial

Bases de datos gratuítas

Algún texto completo dispoñible Diario Oficial de Galicia (DOG)
Contido: publicación oficial da Comunidade Autónoma de Galicia, editada pola Xunta de Galicia. recolle disposicións xerais e específicas, oposicións e concursos, publicacións dos tribunais de xustiza e anuncios oficiais.
Cobertura: Referencial desde 1978; texto completo desde 1991. A edición dixital é oficial desde o 2 de maio de 2011.
Idioma: galego e español.
Lex.gal
Contido: completa base de datos con toda a lexislación ditada pola Comunidade Autónoma galega, en galego e consolidada. Proxecto conxunto do Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Cobertura: desde 1981 ata a actualidade.
Idioma: galego e español. 
Recurso a texto completo Recurso referencial Noticias Jurídicas
Contido: páxina que contén unha base de datos de lexislación española e outra de artígos doctrinais, ambas as dúas a texto completo.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial WIPO Lex
Contido: base de datos electrónica que dá acceso á lexislación de propiedade intelectual (PI) dos membros da OMPI, a Organización Mundial do Comercio (OMC) e as Nacións Unidas (ONU). Ademais, contén información sobre tratados relacionados coa PI administrados por diversas organizacións multilaterais e rexionais e tratados bilaterais que inclúen disposicións de PI.
Idioma: español, inglés, francés, árabe e chinés

Bibliotecas virtuais

Recurso referencial Iuris Digital. Biblioteca Virtual de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
Permite o acceso a máis de 1.400 títulos de materia xurídica. A colección está está especializada en dereito e ciencias afines, e o seu contido reflicte a historia do dereito en España e a evolución da ensinanza do mesmo, así como a historia das institucións e da administración de xustiza.

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial Hay derecho?
Contido: blog sobre a actualidade xurídica e política.
Idioma: español

Boletíns oficiais

Recurso a texto completo Boletín Oficial del Estado (BOE)
Contido: permite a consulta de todos os BOEs. Da acceso a outras bases de datos: Xurisprudenza constitucional, Abogacía do Estado, e Consello de Estado. Libros electrónicos, lexislación consolidada, consulta do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), etc.
Cobertura: o BOE desde 1960, e a Gazeta de 1661 a 1959.
Idioma: español, catalán, euskera, gallego, inglés e francés

Catálogos

Recurso a texto completo Recurso referencial Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Judiciales
Contido: catálogo da rede de bibliotecas xudiciais, conformada polo conxunto de bibliotecas do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) e dos órganos xudiciais de todas as comunidades autónomas.
Idioma: español
Recurso referencial ECLAS
Contido: catálogo unificado da Rede de Bibliotecas da Comisión Europea.
Idioma: francés e inglés

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Recurso referencial Diccionario Jurídico
Contido: dicionario integrado por termos da doctrina, lexislación e xurisprudencia.
Idioma: español
Recurso referencial Enciclopedia Jurídica
Contido: enciclopedia xurídica de dereito
Idioma: español, portugués, italiano
Recurso referencial Glossary of Legal Terms
Contido: glosario de termos legais realizado polo New York State Unified Court System.
Idioma: inglés

Institucións, organismos, asociacións

Algún texto completo dispoñible Centro de Estudios Jurídicos
Portal de esta institución que tiene por obxecto facilitar información sobre a formación inicial e continuada de profesionais da administración de xustiza e corpons afíns.
Tamén da acceso a un catálogo colectivo de distintas institución da administración de xustiza e a distintas bases de datos xurídicas
Recurso a texto completo Recurso referencial Ministerio de Justicia
Contido: páxina do Ministerio de Justicia que inclúe o Portal Administración de Justicia, servizos ao cidadán, axenda, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Poder Judicial
Contido: dá acceso ao Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional e tribunais superiores de xustiza.
Idioma: español
Recurso a texto completo Red_Parlamenta
Contido: Rede de cooperación dos servizos documentais dos parlamentos autonómicos do Estado español. Información documental parlamentaria, creada e actualizada polos profesionais de documentación e biblioteca dos parlamentos. Podemos consultar bibliografías, dosieres documentais sobre temas en tramitación, catálogos bibliográficos ou boletíns de sumarios, entre outros produtos documentais.
Idioma: Castelán, galego, euskera, catalán, inglés
Recurso a texto completo Recurso referencial Tribunal Constitucional
Contido: ofrece información xeral sobre o T.C. e acceso ao texto completo da xurisprudencia constitucional desde 1999.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Tribunal de Xustiza da Unión Europea
Contido: Curia, páxina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea ofrece información sobre a institución, os tribunais que a forman, xurisprudencia e documentación.
Idioma: español

Portais temáticos

Recurso a texto completo Datos.gob.es (catálogo de datos de lexislación/xustiza)
Contido: conxunto de datos dalgunhas administracións e organismos públicos de España sobre lexislación e xustiza no eido dos "datos abertos" (Open Data) promovidos desde o portal do Gobierno de España: Datos.gob.es, que busca a reutilización da información pública.
Idioma: Español.
Recurso a texto completo Recurso referencial EUR-Lex: Derecho de la Unión Europea
Contido: consulta do Diario Oficial da UE desde 1952. Contén un repertorio de lexislación comunitaria vixente, desde asuntos xerais, financeiros e institucionais, ata a Europa dos cidadáns, dereito de empresas, medio ambiente, política rexional, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Europa
Contido: portal da Unión Europea, ofrece acceso as informacións de lexislación, xurisprudencia, prensa, etc. difundidas pola UE e as súas institucións.
Idioma: español
Recurso referencial Jurisweb
Contido: contén información actualizada sobre boletíns oficiais, formularios xurídicos en liña, institucións, xurisprudencia, avogados, foros xurídicos, etc.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Portal de la Administración de Justicia
Contido: Sitio web do Ministerio de Justicia que ofrece información dos procedementos xudiciais máis comúns, permite consultar lexislación e xurisprudenza, coñecer os servizos que ofrece a Administración de Xustiza, informa da actualidade xudicial, etc. Conta cun link á Oficina Judicial.
Recurso referencial World Law Guide (Lexadin)
Contido: acceso a ligazóns de webs xurídicas de países de todo o mundo. Ofrece información sobre lexislación, organizacións, escolas e facultades de dereito, etc.
Idioma: inglés

Revistas electrónicas

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña
Contido: revista xurídica interdisciplinar
Cobertura: dende 1997- disponible no RUC (dende 2016 só ed. electrónica)
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial Derecho
Contido: novas, artigos, xurisprudencia e actualidade legal para profesionais do dereito.
Idioma: español
Especialista na materia
Picture: Marta Pérez

Marta Pérez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Daniel Estévez Villalón

Daniel Estévez Villalón
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Sandra Vázquez Gómez

Sandra Vázquez Gómez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Dereito
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000