FIADOR
Fiador: Dereito Privado
Dereito privado
Selección de recursos gratuítos e de pago sobre o Dereito privado, que abrangue o ámbito Civil, Mercantil, Internacional Privado e a Historia do Dereito. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Centro de Información y Documentación del Consumo (CIDOC)
Contido: recursos de lexislación, xurisprudencia, información, etc. sobre consumo; referencias bibliográficas de monografías e artigos sobre este tema. Elaborada polo Centro de Información y Documentación del Consumo.
Idioma: español
Recurso a texto completo Recurso referencial WIPO Lex
Contido: base de datos electrónica que dá acceso á lexislación de propiedade intelectual (PI) dos membros da OMPI, a Organización Mundial do Comercio (OMC) e as Nacións Unidas (ONU). Ademais, contén información sobre tratados relacionados coa PI administrados por diversas organizacións multilaterais e rexionais e tratados bilaterais que inclúen disposicións de PI.
Idioma: español, inglés, francés, árabe e chinés

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial Blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte
Contido: blog sobre cuestións de actualidade e interese en relación coa actividade empresarial e a súa regulación.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Derecho en red
Contido: blog con información sobre o Dereito das novas tecnoloxías, cunha especial atención á propiedade intelectual e industrial, á protección de datos de carácter persoal e á responsabilidade dos prestadores de servizos da sociedade da información.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Economía colaborativa Derecho UDC
Contido: blog realizado pola Universidade da Coruña no marco do Proxecto do MINECO "Consumo colaborativo y Derecho de la competencia".
Idioma:  español.

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP)
Contido: portal de ASADIP con recursos a texto completo centrados no Dereito Internacional Privado Latinoamericano.
Cobertura: desde 1975 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Algún texto completo dispoñible Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial)
Contido: portal da Asociación para la Autorregulación de la ComunicaciónComercial, creada en 1995 polos principais anunciantes, axencias e medios de comunicación españoles, para xestionar o sistema de autorregulación publicitario en España. Proporciona aceso a texto completo aos seus códigos de autorregulación e boas prácticas.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Recurso referencial Registradores de España
Contido: información acerca dos rexistradores, acceso á súa revista a texto completo, enlaces de atención á ciudadanía e acceso á oficina virtual.
Idioma: español, inglés, galego, catalán, euskara.
Recurso a texto completo Recurso referencial Registro Mercantil Central
Contido: institución oficial de publicidade que permite o acceso á información mercantil suministrada polos rexistros mercantís provinciais desde o 1 de xaneiro de 1990.
Idioma: español, inglés.

Libros electrónicos

Recurso a texto completo Spanish Civil Code
Contido: Traducción ao inglés do Código civil español editado en liña polo Ministerio de Xustiza en 2013.
 

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Actualidad civil
Contido: publicación da editorial La Ley sobre dereito civil español e comunitario europeo.
Cobertura: desde 1985 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Anuario de historia del derecho español
Contido: publicación decana nos estudos de historia do dereito en España, agora publicada polo BOE.
Cobertura: desde 1920 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Cuadernos de Historia del Derecho
Contido: revista anual que recolle temas tanto de Historia do Dereito, coma de Historia das Institucións. Pretende abarcar todo o ámbito xeográfico cultural europeo e hispanoamericano.
Cobertura: desde 1994 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Historia, instituciones, documentos
Contido: publicación miscelánea de carácter anual que da cabida a traballos de índole histórica, histórico-institucional, edicións de documentos escritos ou de interese metodolóxico, referentes especialmente ao período anterior á disolución do Antiguo Réximen.
Cobertura: desde 1974 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo IIC: international review of intellectual property and competition law
Contido: revista especializada en dereito da competencia e da propiedade intelectual a nivel internacional.
Cobertura: desde 1970 até a actualidade.
Idioma: inglés.
Recurso a texto completo Ius fugit : revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos
Contido: anuario editado pola Universidade de Zaragoza dedicado aos estudos xurídicos e históricos.
Cobertura: desde 1992 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo La Ley mercantil
Contido: revista mensual da editorial La Ley que nace có obxectivo de ser referencia nas publicacións xurídicas deste ámbito. Integra o fondo histórico da revista Derecho de los negocios.
Cobertura: desde 2014.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Notario del siglo XXI : revista del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Contido: revista bimestral especializada na actividade notarial.
Cobertura: desde 2005 até a actualidade.
Idioma: español
Recurso a texto completo OECD journal of competition law and policy
Contido: revista cuatrimestral especializada en Dereito da competencia no ámbito da OCDE.
Cobertura: desde o ano 2003 até 2011.
Idioma: inglés.
Recurso a texto completo Revista de derecho bancario y bursátil
Contido: revista trimestral da editorial Lex Nova especializada en dereito bancario e bursátil.
Cobertura: desde 1999 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista de derecho de familia
Contido: revista trimestral da editorial Lex Nova especializada en Dereito de familia.
Cobertura: 1998 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista de derecho de la competencia y la distribución
Contido: revista semestral especializada en Dereito da competencia.
Cobertura: desde 2007 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista de derecho migratorio y extranjería
Contido: revista cuatrimestral editada por Lex Nova especializada en Dereito dos extranxeiros e migratorio.
Cobertura: desde 2002 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista de estudios histórico-jurídicos
Contido: anuario editado pola Universidad Católica de Valparaíso (Chile) especializado na Historia do Dereito.
Cobertura: desde 1997 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista de Historia del Derecho
Contido: anuario argentino que presta especíal atención á Historia do Dereito en Latinoamérica.
Cobertura: desde 2009 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revista electrónica de estudios internacionales
Contido: revista semestral de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales con especial atención ao Dereito Internacional Privado e Público.
Cobertura: desde o ano 2000 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Revue critique de droit international privé
Contido: revista trimestral especializada en Dereito internacional privado con especial atención ao Dereito galo.
Cobertura: desde 1990 até a actualidade.
Idioma: francés.
Especialista na materia
Picture: Marta Pérez

Marta Pérez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Daniel  Estévez Villalón

Daniel Estévez Villalón
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Sandra Vázquez Gómez

Sandra Vázquez Gómez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Dereito
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000