FIADOR
Fiador: Dereito Ambiental
Dereito ambiental
Selección de recursos de pago e gratuítos sobre Dereito do medio ambiente. Para consultar máis recursos ir á páxina web da Biblioteca.
Todos os elementos por fonte

Blogs

Recurso a texto completo Recurso referencial Ambiental y Cual
Contido: blog do catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña, Javier Sanz, especialista en Dereito ambiental, publicado no diario La Voz de Galicia.
Idioma: español.

Institucións, organismos, asociacións

Recurso a texto completo Recurso referencial European Environmental Bureau (EEB)
Contido: Organismo que agrupa ás federacións cidadanas especializadas en políticas e dereito do medio ambiente nos países da Unión Europea. Os documentos publicados relaciónanse con esta especialidade a nivel europeo.
Idioma: inglés.
Recurso a texto completo Recurso referencial Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
Contido: Entidade formada por un grupo de profesionais do Dereito e da política ambiental. O IIDMA deseña os seus propios proxectos e atende, ao mesmo tempo, ás necesidades dos entes públicos e privados que precisan apoio para deseñar e aplicar mecanismos de protección ambiental baseados no dereito e a política ambiental.
Idioma: español, inglés.

Portais temáticos

Recurso a texto completo Observatorio de Políticas Ambientales
Contido: iniciativa constituida có obxectivo de analizar periódicamente as políticas en materia de medio ambiente do Estado e das Comunidades Autónomas, tendo en conta o contexto internacional, comunitario europeo e comparado.
Cobertura: desde 2005. Aceso online ao seu anuario con estudos desde o ano 1978 até a actualidade.
Idioma: español

Revistas electrónicas

Recurso a texto completo Actualidad jurídica ambiental
Contido: publicación diaria iniciada dentro do Grupo de Investigación Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña. Dende 2011, o Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) asumiu a súa dirección. a web ofrece unha información fiable, inmediata, actualizada, simplificada e sistematizada sobre as novidades do Dereito ambiental. A revista contén artigos doctrinais e comentarios breves, coa finalidade de fomentar a investigación nesta materia.
Cobertura: desde 2009 até a actualidade.
Idioma: español.
Recurso a texto completo Cerna: revista galega de ecoloxía e medio ambiente
Contido: revista que publica artigos de divulgación sobre calquera das temáticas do eido ambiental, a ecoloxía e o desenvolvemento sustentábel, que fagan referencia ao ámbito galego ou ao global.
Cobertura: desde 1990 até a actualidade.
Idioma: galego.
Recurso a texto completo Ecology law quaterly
Contido: revista da Universidad de California especializada en dereito ambiental.
Cobertura: desde 1995 até a actualidade.
Idioma: inglés.
Recurso a texto completo Medio ambiente & Derecho
Contido: revista electrónica semestral da Universidad de Sevilla especializada en Dereito medioambiental.
Cobertura: desde 1998 até a actualidade.
Idioma: multilingüe.
Recurso a texto completo Revista catalana de dret ambiental
Contido: publicación semestral de referencia na materia de dereito ambiental.
Cobertura: desde 2010 até a actualidade.
Idioma: multilingüe.
Recurso a texto completo Revue juridique de l'environnement
Contido: revista trimestral especializada en Dereito ambiental con especial atención ao dereito francés.
Cobertura: desde 2013 até a actualidade.
Idioma: francés.
Especialista na materia
Picture: Marta Pérez

Marta Pérez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Daniel  Estévez Villalón

Daniel Estévez Villalón
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Picture: Sandra Vázquez Gómez

Sandra Vázquez Gómez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca da Facultade de Dereito
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000