FIADOR
Fiador: Dereito Público
Dereito público
Selección de recursos gratuitos e de pago sobre Dereito público, que abrangue o ámbito Penal, Procesual, Constitucional, Internacional Público, Financeiro e Romano. Para consultar máis recursos ir á páxina web da biblioteca
Todos os elementos por fonte

Bases de datos gratuítas

Recurso a texto completo Recurso referencial CENDOJ
Contido: Ofrece acceso ás sentencias e outras resolucións do Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xusticia e Audiencias Provinciais.
Idioma: español.

Blogs

Algún texto completo dispoñible Derecho constitucional
Blog administrado por Javier García de Tiedra González sobre Dereito constitucional. Inclúe tamén enlaces a outros blogs sobre distintas ramas do Dereito.
Recurso a texto completo El derecho y el revés
O obxectivo do blog, segundo o seu autor, é contribuir ao debate xurídico con persoas que non están seguras de ter razón

Institucións, organismos, asociacións

Recurso referencial Asociación de Fiscales
A Asociación de Fiscales nace no ano 1980 como asociación profesional allea a calquera adscripción política ao amparo do art. 127 da Constitución Española de 1978 e apóiase no art. 54 do Estatuto Orgánico do Ministerio Fiscal de 1981, estando integrada en exclusiva por membros en activo da Carreira Fiscal. A súa vez, xunto coa Asociación Profesional da Maxistratura e o Colexio Nacional de Secretarios, integra l Confederación de Asociaciones de Profesionales da Xustiza.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Portal desta institución que ofrece información xeral sobre a institución e acceso ao catálogo da súa biblioteca, as súas publicacións e a outros recursos electrónicos
Algún texto completo dispoñible Congreso de los Diputados
Portal desta insttitución que da acceso a información xeral sobre a mesma así como aos Diarios de Sesións y Boletins Oficiais do Congreso, o Senado e as Cortes Xerais, a un catálogo de publicacións e aos catálogos da Biblioteca, o Arquivo e o Centro de Documentación
Recurso referencial Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza atende as necesidades transversais do Goberno e dirixe a infraestrutura organizativa e institucional da comunidade autónoma.
Correspóndelle a esta Consellería levar a cabo tarefas de apoio ao presidente e de coordinación do Goberno, especialmente nas súas relacións co Parlamento. Ademais, exerce a dirección, coordinación e execución das atribucións que ten asumidas en materia de  Xustiza, Interior, Emerxencias e Administración local.
Finalmente compételle a esta consellería as relacións con outras administracións e o Goberno central, o traspaso de competencias, a defensa dos intereses galegos na Unión Europea e velar pola calidade dos procedementos administrativos e dos servizos públicos galegos.
Recurso referencial Fundación Manuel Giménez Abad
Fundación especializada en estudos parlamentarios e sobre o Estado autonómico. Acceso gratuito aos cadernos que publican.
Recurso referencial Observatorio de Derecho Público
Contido:  Centro universitario de investigación especializado en Dereito público.
Idioma: español
Algún texto completo dispoñible Parlamento de Galicia
Portal da institución que proporciona información xeral sobre a mesma e da acceso ao Boletín Oficial do Parlamento e ao Diario de Sesións
Recurso a texto completo Senado de España
Portal desta institución que proporciona información sobre a mesma e acceso a texto completo as súas publicacións: Diario de Sesións e Boletín Oficial, así como as correspondente publicacións do consgreso dos Ditutados e das Cortes Xerais

Portais temáticos

Recurso referencial AdmiWeb
Trátase dun portal independiente co todo tipo de información sobre administración públicas

Revistas electrónicas

Anuario de derechos humanos
Contido: revista científica da Universidad Complutense de Madrid especializada en dereitos humanos.
Cobertura: dende 2001 até a actualidade.
Idioma: español.
Especialista na materia
Picture: Sandra Vázquez Gómez

Sandra Vázquez Gómez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Marta Pérez

Marta Pérez
Bibliotecaria
Tel: (+34) 981167050

Picture: Daniel  Estévez Villalón

Daniel Estévez Villalón
Bibliotecario
Tel: (+34) 981167050

Biblioteca de Dereito
Buscar no catálogo
FAQs
Non hai FAQs relacionadas con esta guía
Lenda / Significado das iconas
= Recurso de acceso libre
= Acceso restrinxido en Campus
= CD / DVD / USB

= Recurso a texto completo
= Algún texto completo dispoñible
= Recurso referencial

= Contén arquivos multimedia

= Recurso novo
= Recurso en PROBA

= Ver contido suscrito en SFX

= Enlace á Axuda

= Recurso Open Access


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000