FIADOR
Ver todas as preguntas frecuentes
Índice de preguntas
 1. Como podo usar as bases de datos?
 2. Que teño que facer para ter información completa do meu tema?
 3. Como podo utilizar as revistas?
 4. Donde temos os libros electrónicos?
 5. Como debo buscar información nos recursos documentais?
 6. Qué páxinas tedes seleccionadas de internet.
 7. Qué recursos gratuítos temos?
 8. Qué recursos gratuítos xerais temos?
 9. Qué recursos gratuítos por materias temos?
 10. Qué son os recursos en acceso aberto?
 11. Qué tipos de materiais en acceso aberto temos?
 12. Qué é o repositorio institucional da UDC?
 13. Qué materiais están no repositorio institucional da UDC?
 14. Para que sirve ter os traballos de fin de grao no repositorio institucional da UDC?
 15. Para que sirve ter as teses no repositorio institucional da UDC?
 16. Cómo fago as búsquedas nas bases de datos?
 17. Qué son as alertas bibliográficas?
 18. Qué fago si teño demasiados resultados nas miñas buscas?
 19. Qué fago si teño poucos resultados nas miñas buscas?
 20. Qué fago cando teños resultados axustados nas miñas buscas?
 21. Cómo gardo os documentos?
 22. Cómo traballan os xestores bibliográficos?
 23. Cómo fago a bibliografía dos meus traballos?
 24. Qué son os estilos bibliográficos?
 25. Cáles son os estilos máis importantes?
 26. Qué é Refworks?
 27. Qué é Endnote?
 28. Qué teño que facer logo de conseguir ter a bibliografía axeitada ao meu traballo?
 29. Qué e SXF?
 30. Cómo podo usar os portais dos editores?
 31. Cáles son os editores máis importantes?
 32. Cómo podo acceder aos libros electrónicos?
 33. Qué vantaxes teñen os libros electrónicos?
 34. Cómo están organizados os libros electrónicos na web da biblioteca?
 35. Qué é o RUC?
 36. Qué é o acceso aberto á comunicación científica?
 37. Qué revistas hai en acceso aberto?
 38. Qué libros hai en acceso aberto?
 39. Qué son os repositorios de acceso aberto?
 40. Qué materiais non librarios temos en acceso aberto?

1. Como podo usar as bases de datos?

As bases de datos están no catálogo da biblioteca e tamén temos un listado alfabético e outro donde están organizadas por materias. Si queres buscar información en castelán, as bases de datos do CSIC e tamén o portal universitario Dialnet dan acceso a toda a producción científica española; si tes que ampliar a búsqueda podes buscar nas bases de datos internacionales.

2. Que teño que facer para ter información completa do meu tema?

As bases de datos internacionais dan acceso a toda a información publicada nas revistas. Casi todas as disciplinas teñen una base de datos adicada aos seus recursos, agás as disciplinas mutidisciplinares como as enxeñarías o as ciencias da saúde.  Podes atoupar as bases de datos das tuas materias no listado que temos.
Deste xeito podes ter a seguridade que a tua búsqueda é completa: os documentos españois no CSIC e en Dialnet, mais os estranxeiros nas bases de datos que corresponda.

3. Como podo utilizar as revistas?

Os títulos das revistas están no catálogo da biblioteca e os seus artigos na hemeroteca no caso de revistas en papel e na páxinas web nas revistas dixitais. Tamén podes buscar as materias das revistas no catálogo un nun buscador específico para os títulos electrónicos.
Os artigos das revistas aparecen indizados nas bases de datos, polo que usando as bases de datos sempre terás que acudir as revistas. Sexa para fotocopiar os documentos nas coleccións en papel ou sexa para imprimir o contido dende a dirección web que aparece nas referencias das bases de datos. A maiores podes buscar información nos portais das casas editoras, éstos son moi completos e incluen moitas referencias a artigos que nos non adquirimos.

4. Donde temos os libros electrónicos?

Os seus datos están no catálogo da biblioteca e tamén disponemos de un listado de títulos. No apartado de ebooks da páxina web temos tamén acceso directo a algúsn diccionarios e enciclopedias e a diversas coleccións específicas, como por exemplo obras literarias en Lion  ou obras de economía e empresa.
E importante que saibades que as fichas do catálogo son moi completas e nos dan acceso a todos os datos dos libros, e nalgún caso se da acceso aos índices dos contidos.

5. Como debo buscar información nos recursos documentais?

Primeiro tes que mirar no catálogo, donde se recollen todos os libros e as revistas que forman parte da nosa colección, sexan en papel ou en versión dixitais. Despois podes buscar nas bases de datos, a información dos artigos españois no CSIC e en Dialnet e a información de fora, sobre todo en inglés, nas bases de datos da vosa disciplina.
Tamén tedes moitos recursos abertos. Fixemos unha selección das páxinas interesantes de  cada disciplina e dos recursos en acceso aberto.

6. Qué páxinas tedes seleccionadas de internet.

Nos Recursos de información, ademáis das colecciones dixitais da biblioteca, hai una selección de recursos electrónicos por áreas:  selección para o estudantado e para o persoal docente e investigador, recursos gratuítos xerais e por materias. Por último, temo una selección de recursos en acceso aberto.

7. Qué recursos gratuítos temos?

Na páxina adicado aos Recursos de información, ademáis das colecciones dixitais da biblioteca, hai una selección de recursos electrónicos por áreas:  selección para o estudantado e para o persoal docente e investigador, recursos gratuítos xerais e por materias. Por último, temo una selección de recursos en acceso aberto.

8. Qué recursos gratuítos xerais temos?

Temos feita una selección de mapas, bibliotecas virtuais, boletins oficiais, buscadores, congresos, catálogos de bibliotecas, dicionarios, norma, patentes, prensa e teses de doutoramento.

9. Qué recursos gratuítos por materias temos?

De cada disciplina temos feito una selección de diferentes tipos de materiais: Bases de datos gratuítas, blogs, catálogos, congresos, enciclopedias, institucións, portais temáticos e revistas electrónicas

10. Qué son os recursos en acceso aberto?

O acceso aberto intenta poner o coñecemento científico a disposición da cidadanía sen que se teña que pagar. Inspirado na filosofía do software libre, comenzou coas revistas científicas e hoxe se estende a todos os campos do saber.

11. Qué tipos de materiais en acceso aberto temos?

A biblioteca ten feita una selección de recursos abertos.  Damos acceso a portais de revistas en acceso aberto, libros académicos e repositorios de documentos. O movemento extendeuse a outros tipos de materiais , e temos moitas páxinas de  datos abertos (open data), materiais docentes, revisión das publicacións científicas en aberto e por último un movemento moi amplio da Ciencia aberta.

12. Qué é o repositorio institucional da UDC?

O RUC é a páxina onde se recolle a producción científica e docente da UDC. Se encadra dentro do movemento de acceso aberto e pretende una maior difusión e visibilidade da universidade e tamén preservar a información de xeito seguro.

13. Qué materiais están no repositorio institucional da UDC?

O RUC contén toda a producción científica da universidade. As revistas que aparecen en forma dixital, pero tamén as que se editaban en papel e que se escanearon; as teses que se pubrican agora pero tamén as anteriores que se dixitalizaron;  os artigos científicos que aparecen en publicacións ou simposios; materiais docentes e tamén os traballos de fin de grao que son seleccionados polas facultades.

14. Para que sirve ter os traballos de fin de grao no repositorio institucional da UDC?

Ao estar no repositorio, os traballos de fin de grao poden alcanzar moita difusión; son indizados nos buscadores e poden ser un escaparate do nosa formación e una axuda para conseguir emprego ou ser incorporado ao mercado laboral. O TGG pode enfocarse entón como una presentación na rede da tua valía.

15. Para que sirve ter as teses no repositorio institucional da UDC?

Ao estar no repositorio, as teses  alcanzan moita difusión; son indizados nos buscadores e poden ser un escaparate do nosa formación como doutores  e una axuda para conseguir emprego ou ser incorporado ao mercado laboral. O TGG pode enfocarse entón como una presentación na rede da valía das tuas investigacións.

16. Cómo fago as búsquedas nas bases de datos?

Nas bases de datos podes buscar por todos os campos de información que teñen os documentos e mesmo no texto completo en algún casos. O millor é que atoupes as palabras mais adecuadas á tua busca, esto podes facelo coa axuda dos tesauros, diccionarios ou índices que levan as bases de datos. E importante que anotas esas palabras para non repetir as buscas noutra ocasión  e porque ademáis así podes pedirlle á base de datos que fagas alertas bibliográficas das tuas buscas. Por último, tes que anotar a data da tua busca para consignar que desde entón recibes a información da base de datos.

17. Qué son as alertas bibliográficas?

As alertas bibliográficas son mensaxes que, regularmente, envía ao teu mail a base de datos avisando da chegada de documentos novos de teu interés. Ao darte de alta desde servicio, marcas as palabras sobre as que queres recibir novas, pero tamén os títulos de revistas ou os nomes dos autores; e mesmo poden alertate da pegada dalgún artigo concreto nalgunha base de datos.

18. Qué fago si teño demasiados resultados nas miñas buscas?

As bases de datos sempre dan a opción de refinar resultados, normalmente presentan nun lateral as opción que tes para reducir o número de documentos. O primeiro é eliminar os documentos vellos, pois o que che interesa é a información recente, tamén podes filtrar por materias, idiomas, universidades, etc.

19. Qué fago si teño poucos resultados nas miñas buscas?

Nese caso podes ampliar a busca e facer pesquisas conxuntas en varias bases de datos. A suscrición ás bases de datos a facemos a traverso de grandes empresas que nos dan acceso a esos recursos conxuntos ou por separado, pois teñen un motor de búsqueda que abrangue todo.  Tamén podes facer outra busca nos paquetes de revistas ou nas coleccións en acceso aberto.

20. Qué fago cando teños resultados axustados nas miñas buscas?

Entón tes que gardar os rexistros dos documentos. Primeiro debes reviar o rexistro bibliográfico completo de cada documento para comprobar no resumen que concorda o contido cos teus intereses, pois moitas  veces o título e interesante pero o enfoque do autor non cadra coa tua busca. Despois tes que gardar os rexistros bibliográficos coa axuda de un xestor; e logo conseguir acceder ao documento.

21. Cómo gardo os documentos?

Tes que facelo coa axuda dun xestor bibliográfico. Na rede existen moitos grauitos –Zotero, Mendeley, etc.-, pero a biblioteca paga polo uso de un: Refworks; ademáis tamen temos a posibilidade de usar EndNotes, un xestor financiado polo Ministerio. Todos os xestores son moi fáciles de usar i evitan o incómodo traballo de anotar as referencias bibliográficas dos traballos ou elaborar a bibliografía dos mesmos

22. Cómo traballan os xestores bibliográficos?

Os xestores están implementados nas bases de datos, de xeito que cando tes os resultados da busca bibliográfica na base de datos, podes exportar esos rexistros aos xestores. Estos rexistros pasan a formar parte da tua conta do xestor, e se convierten en rexistros da tua base de datos bibliográficos. Logo, cando estás traballando no teu documento, soio tes que  citar os documentos que estás usando para que os rexistros se convirtan nos datos dunha nota a pé de páxina; e ao final do teu traballo elaborarás a bibliografía a partir das notas dos documentos usados

23. Cómo fago a bibliografía dos meus traballos?

O ímprobo traballo de facer a bibliografía documento a documento pode evitarse co uso dos xestores bibliográficos. Estos xestores teñen una aplicación para Word, en Refworks se chama Write-in-cite,  que permite insertar nas páxinas do teu traballo os libros ou artigos que vas usando. Logo tes que facer a bibliografía no Word  coa axuda do programa, seleccionas o estilo que se usa na tua disciplina –APA, Harvard, etc.- e os datos ordénanse soios

24. Qué son os estilos bibliográficos?

Os estilos bibliográficos nos din o xeito en que temos que poner os datos dos libros ou documentos que citamos. Estos libros os temos gardados nas referencias  bibliográficaas, e con éstas se forma a nosa base de datos no xestor bibliográfico. Con esos datos completos elabórase a bibliografía que, segundo se use un estilo ou outro, coloca os datos dun xeito determinado e escolle aqueles datos mais importantes. O estilo que tes que usar ven determinado pola costumes da tua disciplina, e sempre che será indicado por quen turoriza o teu traballo?

25. Cáles son os estilos máis importantes?

Os máis usados son: APA, Harvard. MLA e Vancouver; éstos e algún máis xa aparecen como favoritos nos xestores bibliográficos como Refworks, aínda que se poden utilizar moitísimos máis. As diferencias entre o xeito de presentar os datos con un estilo ou outro son moi pequeñas, pero tes que ter coidado porque si non usan o formato pedido, non terás ben posta a bibliografía. Sempre tes que atender ao que che din os tutores ou os responsables do teu traballo.

26. Qué é Refworks?

E un programa que facilita o traballo cos datos bibliográficos. Cando creas una conta de Refworks tes a tua disposición un espacio de traballo remoto dentro da páxina de Refworks. De xeito automático a páxina xenera una base de datos coas tuas referencias, con todos os campos importantes: autores, materias, revistas, etc. O envío de referencias  a RW dende as distintas bases de datos é moi sinxelo, normalmente seleccionas os rexistros interesantes, logo os exportas e xa pasan a Refworks. O programa ten moitas opción, as mais interesantes son Wirte-in.cite, que permite insertar bibliografía dende o procesador de textos ao teu traballo, e Refshare, que permite compartir os datos bibliográficos. Podes tamén incorporar a RW bibliografías que xa tes recopiladas;  e tamén podes usar RW para a busca nas bases de datos ou catálogos, como o da UDC.

27. Qué é Endnote?

E un xestor bibliográfico similar a Refworks que ven acompañando a licencia que temos  coa Web of Science. Tamén xenera una base de datos coas referencias que cargamos dos distintos recursos referenciais, ten conexión con Word e autor procesadores de textos e permite compartir a información.

28. Qué teño que facer logo de conseguir ter a bibliografía axeitada ao meu traballo?

O primeiro e comprobar si o documento forma parte das coleccións da biblioteca. Si é un libro tes que buscar no catálogo, donde se decriben os libros, sexan en papel ou electrónico, e si é un artigo de revista o mesmo: pode ser que teñamos o documento en papel na hemeroteca ou que dispoñamos dunha versión dixital accesible na web. Neste último caso, xa dende a base de datos na que fixemos a busca, podemos enlazar co texto completo do artigo. Este enlace se fai con un software chamado SFX.
Si non temos o aritgo nas nosas coleccións, podes pedilo a través do servicio de préstamo interbibliotecario, pero antes busca na rede, pois moitos artigos  dos que non temos suscripción teñen versión en aberto en diferentes portais.

29. Qué e SXF?

E un software que nos da información sobre os artigos que nos interesan, e sobre todo nos da moitos datos sobre as revistas nas que aparecen os artigos. Si os temos  na colección dixital da biblioteca, nos ofrece una enlace ao documento dixital; ademáis temos información sobre a revista: exportación dos datos a Refworks e Endnote, importancia da revista na sua disciplina, búsqueda do documento en Google Scholar, información sobre os dereitos de autor, entre outros datos.

30. Cómo podo usar os portais dos editores?

As revistas as temos agrupadas nos portais dos editores. Nestos sitios podemos atoupar moita información, pois os editores nos dan acceso a toda sua base de datos, e non soio ás revistas que pagamos; ademáis temos información contida nos libros, sexan capítulos de éstos ou entradas nos diccionarios e nas enciclopedias. A información dos artigos xa a temos controlada por as bases de datos, pero a referida a libros adoita  ser nova  e descoñecida.

31. Cáles son os editores máis importantes?

Na biblioteca temos revistas das grandes universidades, como Oxord ou Cambridge, e tamén de grandes empresas: Springer-Kluwer, SwetsWise, Taylor and Francis e Wiley InterScience – Blackwell; outras revistas aparecen de xeito individualizado, como Cell Press, Nature ou  Science. Mención especial teñen Science Direct, amoir editora do mundo ou JSTOR, especializada en coleccións retrospectivas.

32. Cómo podo acceder aos libros electrónicos?

Os libros electrónicos están no catálogo pero tamén poden buscarse nunha listaxe especial que está no apartado de libros electrónicos da web, donde tamén os temos organizados por as empresas editoras. Ademáis están as obras de referencia dixital e algunas coleccións temáticas e multidisciplinares.

33. Qué vantaxes teñen os libros electrónicos?

Os diccionarios e as enciclopedias están máis actualizados que as edicións en papel, e tamén as obras que reeditan teñen a información recente: importante sobre todo nas enxenarías. Tamén e importante coñecer os portais adicados á literatura non recente, pois nas obras de autores mortos fai 70 anos desaparecen os dereitos de autor  e se poden conseguir os textos completos. Poden siñalarse tamén as vantaxes da visualización en tres dimensións, moi doada en arquitectura e enxenaría civil aínda que tamén nas ciencias da saúde.

34. Cómo están organizados os libros electrónicos na web da biblioteca?

Todos aparecen no catálogo con información moi completa pois se reseñan datos dos índices e de todos os autores i entidades. Tamén tedes un listado para facer a busca polo título, autor ou editor. Ademais damos acceso polas editoriais; as dividimos en dous grupos, diccionario e enciclopedias e coleccións temáticas e multidisciplinares.

35. Qué é o RUC?

O RUC é o repositorio institucional da universidade e usase para subir a documentación científica da UDC e tamén os traballos dos alumnos. Como cumpre cos protocolos de internet os documentos poden ser atoupados dende os buscadores, sobre todo os buscadoes científicos; e por eso é un bo escaparate para os traballos dos investigadores e os titulados, para os que pode ser una porta ao mercado laboral.

36. Qué é o acceso aberto á comunicación científica?

O acceso aberto é un xeito de poner na rede a información para que todos poidan usala sin restricciones; para esto se usan unas licencias abertas chamadas creative commons. As CC permiten usar os documentos, cambialos e milloralos, ás veces con fins comerciais e outras non. O movemento naceu no mundo das revistas, imitando o software libre e se extendeu a outros materiais: libros, datos, materiais docentes; e nos últimos tempos a una tendencia unificadora chamada Ciencia aberta. Gracias ao acceso aberto os científicos de todo o mundo teñen acceso a información que fai poucos anos soio tiñan as universidades que pagaban as carísimas anualidades das revistas.

37. Qué revistas hai en acceso aberto?

Un 25% da producción científica, dos papers, está en aberto. A porcentaxe varía moito segundo as disciplinas, pero nas enxenarías, tecnoloxía punta, física e ciencias da saúde moitos dos artigos están en aberto. Os investigadores publican primeiro nas revistas de pago, que conlevan mérito e prestixio e logo do chamado periodo de embargo –no que durante un ano o autor non ten os dereitos de publicación do artigo-, xa poden subir o seu traballo á web.

38. Qué libros hai en acceso aberto?

Os libros en acceso aberto se corresponden coa edición científico-técnica en todos os ámbitos do coñecemento, dende as humanidades ás ciencias puras. Son materiais de estudo, como apoio á investigación e á docencia, diferentes das obras que podemos atoupar nás páxinas de libros electróncios de lectura. Na biblioteca temos feita una selección de editoriais científicas, universidades e institutos científicos.

39. Qué son os repositorios de acceso aberto?

Os repositorios son servidores donde as institucións ou os investigadores suben os artigos que pubrican, ademáis de outro tipo de información, como teses, actas de congresos, material docente, etc. Hainos adicados a una disciplina e tamén os hai que abracan documentos de moitos ámbitos. Representan o apoio mías importante ao acceso aberto ao coñecemento científico e a súa premisa é que todo o que se financia con diñeiro público pode ser usado pola poboación en xeral.

40. Qué materiais non librarios temos en acceso aberto?

O acceso aberto comenzou cos códigos fonte dos programas informáticos, pero foi abarcando cada vez máis temas, ata chegar a comprender a Ciencia aberta e a Cultura aberta. Temos una evolución dende as linguaxes de programación ata os productos da alta cultura, pasando polas linguaxes da ciencia e da arte. Noutras preguntas falaremos de todos os tipos de material
Buscar FAQs
Suxestións
Podes formular unha pregunta ou facer unha suxestión sobre os servizos de información e referencia. Preme:


 • Universidade da Coruña
  Rúa da Maestranza, 9
  15001 A Coruña
  +34 981 167 000