FIADOR
FAQS: Acceso aberto

1. Qué é o RUC?

O RUC é o repositorio institucional da universidade e usase para subir a documentación científica da UDC e tamén os traballos dos alumnos. Como cumpre cos protocolos de internet os documentos poden ser atoupados dende os buscadores, sobre todo os buscadoes científicos; e por eso é un bo escaparate para os traballos dos investigadores e os titulados, para os que pode ser una porta ao mercado laboral.

2. Qué é o acceso aberto á comunicación científica?

O acceso aberto é un xeito de poner na rede a información para que todos poidan usala sin restricciones; para esto se usan unas licencias abertas chamadas creative commons. As CC permiten usar os documentos, cambialos e milloralos, ás veces con fins comerciais e outras non. O movemento naceu no mundo das revistas, imitando o software libre e se extendeu a outros materiais: libros, datos, materiais docentes; e nos últimos tempos a una tendencia unificadora chamada Ciencia aberta. Gracias ao acceso aberto os científicos de todo o mundo teñen acceso a información que fai poucos anos soio tiñan as universidades que pagaban as carísimas anualidades das revistas.

3. Qué revistas hai en acceso aberto?

Un 25% da producción científica, dos papers, está en aberto. A porcentaxe varía moito segundo as disciplinas, pero nas enxenarías, tecnoloxía punta, física e ciencias da saúde moitos dos artigos están en aberto. Os investigadores publican primeiro nas revistas de pago, que conlevan mérito e prestixio e logo do chamado periodo de embargo –no que durante un ano o autor non ten os dereitos de publicación do artigo-, xa poden subir o seu traballo á web.

4. Qué libros hai en acceso aberto?

Os libros en acceso aberto se corresponden coa edición científico-técnica en todos os ámbitos do coñecemento, dende as humanidades ás ciencias puras. Son materiais de estudo, como apoio á investigación e á docencia, diferentes das obras que podemos atoupar nás páxinas de libros electróncios de lectura. Na biblioteca temos feita una selección de editoriais científicas, universidades e institutos científicos.

5. Qué son os repositorios de acceso aberto?

Os repositorios son servidores donde as institucións ou os investigadores suben os artigos que pubrican, ademáis de outro tipo de información, como teses, actas de congresos, material docente, etc. Hainos adicados a una disciplina e tamén os hai que abracan documentos de moitos ámbitos. Representan o apoio mías importante ao acceso aberto ao coñecemento científico e a súa premisa é que todo o que se financia con diñeiro público pode ser usado pola poboación en xeral.

6. Qué materiais non librarios temos en acceso aberto?

O acceso aberto comenzou cos códigos fonte dos programas informáticos, pero foi abarcando cada vez máis temas, ata chegar a comprender a Ciencia aberta e a Cultura aberta. Temos una evolución dende as linguaxes de programación ata os productos da alta cultura, pasando polas linguaxes da ciencia e da arte. Noutras preguntas falaremos de todos os tipos de material
Buscar FAQs
Suxestións
Podes formular unha pregunta ou facer unha suxestión sobre os servizos de información e referencia. Preme:


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000