FIADOR
FAQS: Busca de información

1. Cómo podo usar os portais dos editores?

As revistas as temos agrupadas nos portais dos editores. Nestos sitios podemos atoupar moita información, pois os editores nos dan acceso a toda sua base de datos, e non soio ás revistas que pagamos; ademáis temos información contida nos libros, sexan capítulos de éstos ou entradas nos diccionarios e nas enciclopedias. A información dos artigos xa a temos controlada por as bases de datos, pero a referida a libros adoita  ser nova  e descoñecida.

2. Cáles son os editores máis importantes?

Na biblioteca temos revistas das grandes universidades, como Oxord ou Cambridge, e tamén de grandes empresas: Springer-Kluwer, SwetsWise, Taylor and Francis e Wiley InterScience – Blackwell; outras revistas aparecen de xeito individualizado, como Cell Press, Nature ou  Science. Mención especial teñen Science Direct, amoir editora do mundo ou JSTOR, especializada en coleccións retrospectivas.
Buscar FAQs
Suxestións
Podes formular unha pregunta ou facer unha suxestión sobre os servizos de información e referencia. Preme:


  • Universidade da Coruña
    Rúa da Maestranza, 9
    15001 A Coruña
    +34 981 167 000